Syndyk  w postępowaniu upadłościowym Adama Johaniuka

OBWIESZCZENIE O PRZETARGU Syndyk  w postępowaniu upadłościowym Adama Johaniuka , osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, sygn. akt  X GUp  222/17  ogłasza  pisemny przetarg ofertowy na sprzedaż prawa własności   nieruchomości gruntowej stanowiącej działkę o numerze ewidencyjnym 161/1 o pow. 2 348 m [...]

Syndyk  w postępowaniu upadłościowym Adama Johaniuka

OBWIESZCZENIE O PRZETARGU Syndyk  w postępowaniu upadłościowym Adama Johaniuka , osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej   , sygn. akt  X GUp  222/17  ogłasza  pisemny przetarg ofertowy na sprzedaż prawa własności   nieruchomości gruntowej niezabudowanej ,stanowiącej działkę o numerze ewidencyjnym 60/3 o pow. [...]

Przetarg syndyka na sprzedaż wierzytelności

Syndyk oferuje do sprzedaży z wolnej ręki wierzytelność Upadłego Radość Sp. z o.o. wobec osoby fizycznej z nieprawomocnym wyrokiem , szczegółowo opisaną w opinii biegłego sądowego z dnia 27.07.2018 za cenę nie niższą niż 30 000 zł. ( słownie : trzydzieści [...]

Przetarg upadłościowy na działkę Ludwików w gm. Teresin

Syndyk w postępowaniu upadłościowym Adama Johaniuka, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, sygn. akt X GUp 222/17 ogłasza pisemny przetarg ofertowy na sprzedaż prawa własności nieruchomości gruntowej niezabudowanej, stanowiącej działkę o numerze ewidencyjnym 60/3 o pow. 3 437 m kw., położonej [...]

Przetarg upadłościowy na działki w Konary Łęg w gminie Brochów

OBWIESZCZENIE O PRZETARGU Syndyk w postępowaniu upadłościowym Jerzego Siemiatyckiego prowadzącego dział. gospodarczą pod firmą George-Pol , sygn. akt X GUp 71/13 ogłasza pisemny przetarg ofertowy na sprzedaż z wolnej ręki poniższych nieruchomości gruntowych, z zatwierdzonym planem zagospodarowania Konary Łęg/ planem [...]

Przetarg syndyka na działki w Wólka Smolana w gminie Brochów

OBWIESZCZENIE O PRZETARGU Syndyk w postępowaniu upadłościowym Jerzego Siemiatyckiego prowadzącego dział. gospodarczą pod firmą George-Pol , sygn. akt X GUp 71/13 ogłasza pisemny przetarg ofertowy na sprzedaż z wolnej ręki poniższych nieruchomości gruntowych, z zatwierdzonym miejscowym planem zagospodarowania z przeznaczeniem [...]

Syndyk sprzeda należności upadłego

      Syndyk oferuje do sprzedaży z wolnej ręki wierzytelność Upadłego Radość Sp. z o.o. wobec osoby fizycznej , szczegółowo opisaną w opinii biegłego sądowego z dnia 27.07.2018 za cenę nie niższą niż 48 000 zł. ( słownie : czterdzieści [...]