Ogłoszenie Katarzyna Dolindo-Dolindowska

Syndyk sprzeda  9 udziałów w Nowoplay Sp. z o.o., nr KRS0000497783. Oferty z ceną należy składać do Kancelarii Doradcy Restrukturyzacyjnego ul. Kasprowicza 68/52, 01-949 Warszawa. Do dnia 20.04.2019 r.  Tel. 605 420 802.

Syndyk  w postępowaniu upadłościowym Adama Johaniuka

OBWIESZCZENIE O PRZETARGU Syndyk  w postępowaniu upadłościowym Adama Johaniuka, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, sygn. akt X GUp 222/17 ogłasza pisemny przetarg ofertowy na sprzedaż prawa własności nieruchomości gruntowej stanowiącej działkę o numerze ewidencyjnym 161/1 o pow. 2 348 m kw. [...]

Syndyk w postępowaniu upadłościowym Zbigniewa Strzemieckiego

OBWIESZCZENIE O PRZETARGU OPERAT_Skwierzyna_Parkowa w wersji pdf. Syndyk  w postępowaniu upadłościowym Zbigniewa Strzemieckiego, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, sygn. akt X GUp 143/18 ogłasza pisemny przetarg ofertowy na sprzedaż z wolnej ręki : prawa wieczystego użytkowania  nieruchomości gruntowej zabudowanej budynkami [...]

Syndyk w postępowaniu upadłościowym Jerzego Siemiatyckiego

OBWIESZCZENIE O PRZETARGU Syndyk  w postępowaniu upadłościowym Jerzego Siemiatyckiego prowadzącego dział. gospodarczą pod firmą George-Pol , sygn. akt X GUp 71/13 ogłasza pisemny przetarg ofertowy na sprzedaż z wolnej ręki  poniższych   nieruchomości gruntowych , z zatwierdzonym miejscowym planem zagospodarowania z [...]

Syndyk  w postępowaniu upadłościowym Adama Johaniuka

OBWIESZCZENIE O PRZETARGU Syndyk  w postępowaniu upadłościowym Adama Johaniuka , osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, sygn. akt  X GUp  222/17  ogłasza  pisemny przetarg ofertowy na sprzedaż prawa własności   nieruchomości gruntowej stanowiącej działkę o numerze ewidencyjnym 161/1 o pow. 2 348 m [...]

Syndyk  w postępowaniu upadłościowym Adama Johaniuka

OBWIESZCZENIE O PRZETARGU Syndyk  w postępowaniu upadłościowym Adama Johaniuka , osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej   , sygn. akt  X GUp  222/17  ogłasza  pisemny przetarg ofertowy na sprzedaż prawa własności   nieruchomości gruntowej niezabudowanej ,stanowiącej działkę o numerze ewidencyjnym 60/3 o pow. [...]