Zmiany w podatku VAT od stycznia 2013 r. Mały podatnik.

Wiadomo już, że nie wszystkie planowane przez Rząd zmiany wejdą 1 stycznia 2013r. Część przepisów zmieni się od 1 marca i kwietnia 2013 a część dopiero od 1 stycznia 2014 r.

Jednak zmiany są na tyle poważne, że już dziś należy się do nich przygotować. Będą musiały być wprowadzone zmiany w systemach informatycznych firm, wieli procedurach wewnątrz przedsiębiorstw a także w umowach z kontrahentami. Dlatego odłożenie w czasie wprowadzenia części zmian pozwoli przedsiębiorcom przygotować się do tego.

Podatnicy, którzy chcą rozliczać się metodą kasową od pierwszego kwartału 2013 r., muszą złożyć zawiadomienie do naczelnika urzędu skarbowego do 15 stycznia 2013 r.

Mały podatnik

Metoda kasowa to sposób rozliczania podatku VAT przeznaczona dla tzw. małych podatników. W odróżnieniu od metody memoriałowej metoda kasowa dotyczy obowiązku podatkowego, który powstaje w chwili uregulowania całości lub części należności za sprzedaną usługę lub towar, w przeciwieństwie do pozostałych podatników, z chwilą wydania towaru lub wykonania usługi. Moment powstania obowiązku podatkowego VAT nie może być jednak późniejszy niż 90 dni od daty wydania towaru lub wykonania usługi.

Kasową metodę rozliczeń za 2013 r. będą mogli wybrać Ci podatnicy, których wartość sprzedaży w roku poprzednim nie przekroczyła 4 922 000 zł (razem należnym podatkiem VAT). Mimo zmiany przepisów zawiadomienia złożone do końca 2012 r. będą ważne również w przyszłym roku. Dlatego nie trzeba ich składać ponownie.

Ustawodawca w związku ze zmianą przepisów wydłużył termin złożenia zawiadomienia

o wyborze lub rezygnacji z kasowego rozliczenia od nowego roku. Zawiadomienie trzeba będzie złożyć

do 15 stycznia 2013 r.

Wybór kasowej metody rozliczeń to nie tylko prawo do składania kwartalnych deklaracji i zapłaty VAT do 25 dnia w miesiącu po zakończeniu kwartału. Częściowa zapłata będzie powodowała powstania obowiązku zapłaty VAT tylko w części opłaconej należności.

Gdy kontrahent małego podatnika, będzie również rozliczał się metoda kasową i będzie czynnym podatnikiem VAT, to mały podatnik nie będzie musiał rozliczać VAT, dopóki ten kontrahent

nie ureguluje mu należności.

Gdy kontrahent małego podatnika będzie zwolniony z VAT lub nie będzie podatnikiem, obowiązek opłacenia podatku VAT będzie musiał być rozliczony do180 dnia, licząc od dnia lub wydania towaru, mimo nieopłacenia faktury.

Ułatwienia dotyczą możliwości ograniczenia odliczania podatku VAT naliczonego. Mali podatnicy będą mogli obniżyć kwotę podatku należnego w rozliczeniu za kwartał, w którym uregulowali całość lub część należności wynikającej z otrzymanej od kontrahenta faktury, nie wcześniej jednak niż z dniem otrzymania faktury. Uregulowanie płatności w części da prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego odpowiadającą części uregulowanej należności. Do tej pory w/w podatnicy takiej możliwości nie mieli.

Osoby zainteresowane szczegółowymi informacjami na temat zmian podatkowych na rok 2013 prosimy o zapoznanie się z ofertą Kancelarrii w zakresie doradztwa podatkowego i  o kontakt.

2013-01-01T23:19:28+00:00