Zmiana wskaźników ZUS od 1 września 2013

9 sierpnia 2013 Prezes Głównego Urzędu Statystycznego opublikował wysokość przeciętnego miesięcznego wynagrodzenie w drugim kwartale 2013 r. Wniosło ono 3.612,51 zł.

W porównaniu z I kwartałem roku 2013 zmniejszyło się o 127,54 zł.

Obniżenie wynagrodzenia przeciętnego w drugim kwartale 2013 roku skutkuje od 1 września 2013 roku zmniejszeniem:

  • wynagrodzeniem uczniów
  • limitów ograniczenia emerytury
  • ograniczenia składek ZUS.

 

Wynagrodzenie uczniów w okresie od 1 września do 31 listopada 2013 roku:

Od września uczniowie zarobią odpowiednio mniej, ponieważ wynagrodzenie uczniów jest procentową częścią wynagrodzenia przeciętnego:

– w pierwszym roku nauki – nie mniej niż 4%,

– w drugim roku nauki – nie mniej niż 5%,

– w trzecim roku nauki – nie mniej niż 6%.

Wynagrodzenie uczniów
okresod 01.06 – 31.08.2013od 01.09.2013 – 31.11.2013
1 rok nauki

149,60 zł

144,50 zł

2 rok nauki

187,00 zł

180,63 zł

3 rok nauki

224,40 zł

216,75 zł

Dobrowolne ubezpieczenie chorobowe

Gdy maleje wynagrodzenia przeciętnego również maleje miesięczny limitem wymiaru składek ZUS w miesiącach wrzesień, październik i listopad. Od 1 września 2013 roku maksymalna podstawa wymiaru składek na dobrowolne ubezpieczenie chorobowe nie może przekraczać miesięcznie kwoty 9.031,28 zł (co wynosi 250% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w drugim kwartale roku 2013). Zmniejszyło się o 318,85 zł

Limit dochodu ograniczający emeryturę

Zmniejszenie emerytury lub renty następuje po przekroczeniu 70% przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego, a zawieszenie po przekroczeniu 130% tegoż wynagrodzenia.

Dlatego od 1 września 2013 roku zmienia się wysokość kwot przychodu powodujących zmniejszenie lub zawieszenie świadczeń emerytalnych i rentowych.

od 1.09.2013 – 30.11.2013

od 1.06.2013 – 31.08.2013

Zmniejszenie świadczenia

2.528,80 zł

2.618,10 zł

Zawieszenie świadczenia

4.696,30 zł

4.862,10 zł

2013-08-29T21:49:32+00:00