Syndyk w postępowaniu upadłościowym w dzielnicy Nowe Miasto w Zielonej Górze ul. Ochla – Poziomkowa

OBWIESZCZENIE O PRZETARGU
Syndyk w postępowaniu upadłościowym osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej , sygn. akt XIX GUp 1232/20 ogłasza pisemny przetarg ofertowy na sprzedaż :
własność udziału nr 4 w wysokości 1/15 w nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej w dzielnicy Nowe Miasto w Zielonej Górze ul. Ochla – Poziomkowa , stanowiącego drogę wewnętrzną dojazdową ul. Poziomkowa, obręb 0047 Ochla m. Zielona Góra , powiat Zielona Góra woj. lubuskie, dla nieruchomości prowadzona jest księga wieczysta przez Sąd Rejonowy w
Zielonej Górze VI Wydział Ksiąg Wieczystych , KW nr ZG1E/00100556/9.

Cena wywoławcza przedmiotu przetargu wynosi 7.920,00 zł (słownie : siedem tysięcy dziewięćset dwadzieścia złotych).

Oferty należy składać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 5 października 2021 roku na adres : Kancelaria Doradcy Restrukturyzacyjnego ul. Kasprowicza 68 lok. 52 , 01-949 Warszawa , z dopiskiem oferta przetargowa, XIX GUp 1232/20.

Otwarcie i rozpoznanie ofert nastąpi w dniu 7 października 2021 godz.10.00 w Kancelarii Doradcy Restrukturyzacyjnego ul. Kasprowicza 68 lok. 52 w Warszawie.

Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wpłacenie wadium w wysokości 792,00 zł (słownie: siedemset dziewięćdziesiąt dwa złote).

Wadium należy wpłacić przelewem na rachunek bankowy : Tomasz Kasprzak w upadłości nr 71 1090 1056 0000 0001 4826 6565 z dopiskiem „wadium – przetarg – sygn. akt. XIX GUp 1232/20” najpóźniej do dnia stanowiącego ostatni dzień terminu wyznaczonego do składania ofert.

Pozostałe szczegółowe informacje na temat przedmiotu przetargu ( regulamin przetargu , operat szacunkowy , inne) dostępne są w Kancelarii Doradcy Restrukturyzacyjnego ul. Kasprowicza 68 lok.52 w Warszawie w godz. 9.00 – 17.00 pon.- piąt. , pod nr tel. 605 420 802 po wcześniejszym umówieniu się lub pod nr tel. 504 036 133 oraz na www.kancelaria-golebiowska.com.pl / zakładka przetargi upadłościowe/

Operat Szacunkowy

Warunki Sprzedaży i Aukcji 

2021-12-01T15:18:33+00:00