Syndyk sprzeda udział w lokalu mieszkalnym Mińsk Mazowiecki

OBWIESZCZENIE O PRZETARGU (po terminie)
Syndyk w postępowaniu upadłościowym sygn.akt X GUp 197/15 ogłasza pisemny przetarg ofertowy na sprzedaż ½ udziału w prawie do:
1/ lokalu mieszkalnego położonego w Mińsku Mazowieckimul.Gen.Sosnkowskiego 28 lok. 75 o pow.63,10 m.kw. wraz z prawem odrębnej własności pomieszczenia przynależnego , prawem współwłasności części wspólnych budynku i udziale 1/44 w hali garażowej .
KW lokalu SI1M/00103834/2 , KW gruntu SI1M/00103779/8
Cena wywoławcza 127 498 zł.
2/udział ½ we współwłasności wyposażenia kuchennego i meblowego znajdującego się w opisanym powyżej lokalu.
Cena wywoławcza 4 000 zł.
Wadium w wysokości 6 574,90 zł , należy wpłacić na rach. bankowy masy upadłości Ewa Iwańska w upadłości likwidacyjnej nr 22 1090 2590 0000 0001 3061 4854 do dnia 06.06. 2016 r.
Zainteresowani winni składać oferty w nieprzekraczającym terminie
do 06.06. 2016 r. osobiście lub za pośrednictwem poczty /decyduje data stempla pocztowego/ w Kancelarii Syndyka ul.Kasprowicza 68/52 , 01-949 Warszawa.
Otwarcie ofert nastąpi w dniu 08.06. 2016 w Kancelarii Syndyka godz.10.00.
Szczegółowe warunki przetargu dostępne są w Kancelarii Syndyka ul. Kasprowicza 68 lok.52 w Warszawie. Inne informacje np. ustalenie oględzin lokalu tel. 605 420 802 lubwww.syndyksprzeda.blogspot.com
Uwaga: drugi udział w wysokości ½ w lokalu o którym mowa powyżej sprzedawany jest przez Komornika Sądowego w Mińsku Mazowieckim Lecha Szymańskiego . Sygn.akt KMP 34/15. Szczegóły w Kancelarii Komorniczej ul.Piłsudskiego 14B , 05-300 Mińsk Mazowiecki .
2018-11-17T12:18:38+00:00