Syndyk sprzeda ruchomości

SYNDYK w postępowaniu upadłościowym sygn.akt X GUp 724/16 oferuje do sprzedaży ruchomości po cenach nie niższych niż:

1/telewizor marki Samsung, r.prod. 2007 , cena 100 zł

2/Pralka marki Indesit, r.prod. 2007 – cena 50 zł

3/Komputer składak, r.prod. 2002 – 1 zł

4/lodówka marki Elektrolux – 50 zł

5/zestaw kina domowego, częściowo sprawne, r. prod. 2007- cena 50 zł

6/ szafa ubraniowa sklejka r. prod. 2012 – 100 zł

Kupujący w razie wyboru oferty wpłaca należność przed podpisaniem umowy sprzedaży.

Wszelkie koszty związane ze sprzedażą ponosi Kupujący.

Oferty pisemne z ceną na poszczególne składniki majątkowe należy składać osobiście w zamkniętej kopercie, sygn.akt X GUp 724/16 na adres: Kancelaria Syndyka ul.Kasprowicza 68 lok.52 Warszawa w godz.9-17 pon.-piąt. lub wysłać pocztą /decyduje data stempla pocztowego/.

Termin składania ofert ustalono do dnia 17.02. 2017. Otwarcie zgłoszonych ofert nastąpi w dniu 20.02. 2017 r. o godz. 9.00

w Kancelarii Syndyka.

Zastrzega się prawo unieważnienia lub odwołania sprzedaży bez podania przyczyn . Inne informacje n.t. sprzedaży tel. 605 420 802 ,

IMG_0365

2018-11-17T12:18:38+00:00