Syndyk sprzeda należności upadłego

logo radosc sp. z o.o.

 

 

 

Syndyk oferuje do sprzedaży z wolnej ręki wierzytelność Upadłego Radość Sp. z o.o. wobec osoby fizycznej , szczegółowo opisaną w opinii biegłego sądowego z dnia 27.07.2018 za cenę nie niższą niż 48 000 zł. ( słownie : czterdzieści osiem tysięcy złotych ). Termin składania ofert upływa 28.09.2018. Inne informacje w tym informację o warunkach sprzedaży można uzyskać pod nr te. 605420802 lub na stronie https://kancelaria-golebiowska.com.pl/przetargi/ .

Wycena należności Radość sp. z o.o.

Warunki przetargu i aukcji Radosc Sp.z o.o. wierzytelności

2018-11-17T12:21:30+00:00