Syndyk sprzeda 49 udziałów w niedziałającej spółce VIVA POLSKA Sp. z o.o

Syndyk sprzeda 49 udziałów w niedziałającej spółce VIVA POLSKA Sp. z o.o.,
nr KRS 0000188748

Oferty z ceną należy składać do Kancelarii Doradcy Restrukturyzacyjnego ul. Kasprowicza 68/52 , 01-949 Warszawa, do dnia 31.03.2020 . Tel. 605 420 802.

2020-03-19T15:01:05+00:00