Syndyk sprzeda ½ udziału w nieruchomości lokalowej Radzymin

OBWIESZCZENIE

Syndyk w postępowaniu upadłościowym sygn.akt X GUp 85/16 zaprasza do składania ofert w drodze sprzedaży z wolnej ręki na zakup ½ udziału w nieruchomości lokalowej nr 34 położonej w Radzyminie /powiat wołomiński/ , przy ul.Słowackiego 51, dla której Sąd Rejonowy w Wołominie , IV Wydział Ksiag Wieczystych , prowadzi KW nr WA1M/00106865/6 wraz z udziałem w częściach wspólnych budynku i prawem do gruntu w części 8128/298162.

Cena wywoławcza 70 000 zł.

Wadium w wysokości 7 000 zł , należy wpłacić na rach. bankowy masy upadłości Mariusz Kaflak w upadłości likwidacyjnej nr 55 1090 2590 0000 0001 3222 5721 do dnia 16.01.2017 r.

Zainteresowani winni składać oferty w nieprzekraczającym terminie

do 16.01. 2017 r. osobiście lub za pośrednictwem poczty /decyduje data stempla pocztowego/ w Kancelarii Syndyka ul.Kasprowicza 68/52 , 01-949 Warszawa.

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 18.01. 2017 w Kancelarii Syndyka godz.11.00.

Szczegółowe warunki sprzedaży dostępne są w Kancelarii Syndyka ul. Kasprowicza 68 lok.52 w Warszawie. Inne informacje np. ustalenie oględzin lokalu tel. 605 420 802 lub www.syndyksprzeda.blogspot.com

Radzymin ul. Słowackiego 51

 

 

 

 

 

 

2018-12-06T23:33:40+00:00