Syndyk Radość Sp. z o.o. oferuje do zbycia z wolnej ręki wierzytelność Upadłego

Syndyk Radość Sp. z o.o. oferuje do zbycia z wolnej ręki wierzytelność Upadłego wobec osoby fizycznej, szczegółowo opisanej w opinii biegłego sądowego z dnia 27.07.2018 r.

Termin składania ofert upływa w dniu  22.02.2019. Informacja o warunkach przetargu i wysokości wadium: m.golebiowska@kancelaria-golebiowska.com.pl  

2019-02-15T14:33:20+00:00