Syndyk oferuje do sprzedaży z wolnej ręki wierzytelność Upadłego Radość Sp. z o.o.

Syndyk  oferuje do sprzedaży z wolnej ręki wierzytelność Upadłego Radość Sp. z o.o. wobec osoby fizycznej z nieprawomocnym wyrokiem  , szczegółowo opisaną w opinii biegłego sądowego z dnia 27.07.2018 za cenę nie niższą niż 30 000 zł. ( słownie : trzydzieści  tysięcy złotych ). Termin składania ofert  31.10.2018 do godz. 15.00 .Warunki sprzedaży oraz inne informacje można uzyskać pod nr te. 605420802

2018-12-07T10:58:42+00:00