Składki na ZUS dla przedsiębiorców od stycznia 2013r. wyższe o 45,72 zł miesięcznie.

Jak co roku rosną obowiązkowe składki ZUS dla przedsiębiorców. W roku 2013 miesięcznie wzrosną o 45,72 zł, co w ciągu 12 miesięcy osiągnie kwotę wzrostu 548,64. W 2013 wzrosną wszystkie składki: składki na ubezpieczenie chorobowe, emerytalne i rentowe. Podstawą naliczania składek jest rosnące przeciętne miesięczne wynagrodzenie Polaków.

Ogólnie przedsiębiorcy od stycznia zapłacą 1026,98 zł miesięcznie zamiast dotychczasowych 981,26

Przedsiębiorcy na tzw. ZUSie preferencyjnym od stycznia zapłacą 414,85 zł miesięcznie zamiast dotychczasowych 398,11 zł.

 

Wzrost miesięcznych składek ZUS od stycznia 2013 r

Wysokość należnych obowiązkowych składek na ubezpieczenia społeczne zależy od przewidywanej wysokości średniego miesięcznego wynagrodzenia w danym roku. Ustala ją i ogłasza Minister Pracy i Polityki Społecznej.

W 2013 r średnie przewidywane miesięczne wynagrodzenie brutto wyniesie 3713 złotych ( i może ulec zmianie). Podstawa od której naliczane są składki na ubezpieczenia społeczne to 60 proc. tego wynagrodzenia, czyli 2227,80 zł. Podstawa będzie więc wyższa od tej w 2012 r. o 112 zł (w 2012 roku wynosiła z 2115,60 zł).

Ubezpieczenie społeczne ZUS od stycznia 2013 r

Podniesienie podstawy naliczania składek ZUS będzie owocowało wzrostem w składek na ZUS w następujący sposób.

Jaka składkaWysokość składki w 2012r. w PLNWysokość składki w 2013r. w PLNO ile wzrosła składka w PLN
emerytalna412,97434,8721,9
rentowa od lutego 2012 roku, po podwyżce z 6 do 8%169,25178,228,97
chorobowa51,8354,582,75
wypadkowa dla płatników zgłaszających nie więcej niż 9 osób ubezpieczonych wynosi 1,93% od 1 kwietnia 201240,83432,17
na Fundusz Pracy51,8354,582,75
RAZEM726,71765,2538,54

Do tych obciążeń, które jak widać wzrosną o ok. 40 zł miesięcznie (o ile podstawa naliczenia składek nie ulegnie zmianie w ciągu roku) dochodzi jeszcze obowiązkowa składka na ubezpieczenie zdrowotne.

Składka na ubezpieczenie zdrowotne do stycznia 2013r

Wysokość składek na ubezpieczenie zdrowotne zależy od wysokości średniego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw w IV kwartale 2012 r. ( łącznie z wypłatami z zysku).

GUS opublikował takie dane 18 stycznia 2013 r. Wynagrodzenie miesięczne w sektorze przedsiębiorstw wyniosła w roku 2012 średnio 3877,50 zł

Podstawa naliczania składki na ubezpieczenie zdrowotne to 75 proc. tego wynagrodzenia, które rok wcześniej wynosiło 2908,13 złotych. Sama składka na ubezpieczenie zdrowotne dla przedsiębiorców to 9 % podstawy wymiaru. Jej wysokość od stycznia 2013r wzrośnie do 261,73 zł. Ten wzrost to 7 zł więcej jak w ubiegłym roku.

Takie składki zapłacą przedsiębiorcy po raz pierwszy do 10 lutego 2013r. Za styczeń 2013r.

 

Wyższe też te mniejsze składki dla rozpoczynających działalność gospodarczą.

 

Obniżone składki dla przedsiębiorców rozpoczynających działalność (przez 2 lata) zależą od wysokości płacy minimalnej. Obowiązkowa składka wynosi 30% minimalnego wynagrodzenia. Podwyżka tej płacy w 2012 roku z 1500 zł do 1600 zł spowoduje wzrost podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne dla rozpoczynających działalność na preferencyjnych warunkach z 450 zł do 480 zł. Tak więc te składki wzrosną ze 143,56 zł do 153,12 zł miesięcznie (łącznie z dobrowolną składką chorobową i bez Funduszu Pracy, którego nie trzeba płacić w przypadku preferencyjnej ZUS). Do tego dodać należy też podwyższoną składkę zdrowotną (jak ZUS-u zwykłego). Podsumowując składki preferencyjne dla rozpoczynających działalność podniosą się z 398,11 zł do 414,85 zł, czyli o 17 zł miesięcznie (ok. 4,2 %). W ciągu 12 miesięcy roku dla przedsiębiorców na preferencyjnym ZUS będzie to 200 złotych.

 

Jaka składkaWysokość składki w 2012r. w PLNWysokość składki w 2013r. w PLNO ile wzrosła składka w PLN
emerytalna87,8493,75,86
rentowa3638,42,4
chorobowa (dowolna)11,0311,760,73
wypadkowa8,699,260,57
zdrowotna254,55261,737,18
RAZEM398,11414,8516,74

 

Z pytaniami i po porady zapraszamy do naszej Kancelarii.

 

 

 

 

2013-01-21T14:06:16+00:00