Rozliczenia PIT za 2017

Deklaracje podatkowe PIT za rok 2017 składają osoby, które w trakcie roku 2017 uzyskiwały przychody podlegające opodatkowaniu i równocześnie nie były zwolnione z podatku PIT. W trakcie roku podatki opłacane są w formie zaliczek, to po zakończeniu roku, należy złożyć roczne zeznanie podatkowe PIT.

Co zawiera roczna deklaracja PIT?

 1. Przychód, czyli łączna kwota wynagrodzeń i innych zarobków z 2017 r., w tym informacje z PIT-11, PIT-8C, ale również zarobki uzyskane bez pośrednictwa płatników. Wynagrodzeń zwolnionych z podatku nie uwzględnia się w PIT
 2. Koszty podatkowe przysługujące z poszczególnych tytułów wynagrodzeń i przychodów.
 3. Dochód podatkowy czyli różnicę między przychodem i kosztami.
 4. Ulgi podatkowe przysługujące do odliczania od dochodu (np. na Internet, rehabilitacyjną, składki ZUS, darowizny, oddaną krew, na badanie i rozwój, stratę podatkową).
 5. Podstawę podatkową wyliczoną po odjęciu ulg od dochodu.
 6. Wyliczenie podatku według nowej skali podatkowej, zawierającej nowe kwoty wolne od podatku za 2017 r.,
 7. Ulgi podatkowe do odliczenia od podatku, np. ulgę prorodzinną, abolicyjną, składki na ubezpieczenie zdrowotne.
 8. Podatek do zapłaty – różnica po odjęciu ulg zaokrąglona do pełnych złotych. Jeśli kwota podatku przekracza wartość zaliczek – podatek trzeba dopłacić, jeśli natomiast jest niższa niż zaliczki – należy się zwrot zwrot podatku. Tzn. wartość podatku do zapłacenia na deklaracji będzie miała wartość ujemną.

Wypełnioną i podpisaną deklarację należy wysłać online do właściwego Urzędy Skarbowego lub wydrukować i przekazać do Urzędu Skarbowego pocztą lub przez buro podawcze.

Nowości w rozliczeniach PIT za rok 2017

 1. W rozliczeniach PIT za rok 2017 dotychczasowa kwota odliczenia podatku 556,02 zł przysługująca większości podatników uległa zmianie. Nowa wysokość odliczenia od podatku kwoty wolnej waha się w zależności od dochodu – od 1188 zł (u osób najuboższych) do 0 zł (u osób wykazujących wysokie wynagrodzenia).
 2. Nie ma możliwości korzystania z wniosku PIT-12 składanego do pracodawcy o przygotowanie PIT-40 i złożenie rozliczenia podatkowego za pracownika.
 3. Emeryci i renciści, którzy dostali PIT-40A z ZUS mogą przekazać 1% podatku na podstawie oświadczenia PIT-OP – nie muszą natomiast specjalnie w tym celu wypełniać deklaracji podatkowej.
 4. W trakcie roku można skorzystać z wniosku PIT-WZ o wygenerowanie przez Ministerstwo Finansów wzoru wypełnionej deklaracji podatkowej PIT.
 5. Podatnicy rozliczający ulgę na badania i rozwój mają prawo do wyższych limitów odliczeń niż w roku poprzednim.
 6. Zmienione zostały zapisy i warunki odliczania ulgi na krew.
 7. Rozszerzony został zakres zwolnień przychodów ze sprzedaży własnych przetworów rolnych, pochodzących z własnej hodowli, chowu lub uprawy, nieprzetworzonych przemysłowo.
 8. Studenci mogą korzystać z szerszego zakresu zwolnień podatkowych w związku z wyjazdami za granicę i uzyskiwaniem stypendiów.

Terminy w PIT-ach w roku 2018

Terminy rozliczeń podatku PIT za 2017 r. w 2018 r. przypadają w następujące dni:

do końca stycznia 2018 r. (31 styczeń przypada w środę) – podatnicy składający PIT-28, PIT-28/A, PIT-28/B, PIT-16A i PIT-19A

do końca kwietnia 2018 r. (30 kwiecień przypada w poniedziałek) – podatnicy rozliczający się na PIT-36, PIT-37, PIT-38, PIT-39, PIT-36L

Inaczej terminy składania deklaracji i informacji PIT wygląda u płatników – czyli podmiotów, które przekazują informacje o rozliczeniach podatkowych osób, które są u płatnika zatrudnione lub którym wypłacały z różnych przyczyn wynagrodzenie.

Terminy dla płatników podatku PIT za 2018 r. na sporządzenie informacji podatkowych za przychody ich pracowników (zatrudnionych) z 2017 r. przypadają w następujące dni:

do 31 stycznia 2018 r. (środa) – w przypadku wyboru papierowej wersji przesyłania dokumentacji – PIT-11, PIT-8C, PIT-R,– wybór formy papierowej dotyczy tylko płatników zatrudniających nie więcej niż 5 osób (będących płatnikami w stosunku do nie więcej niż pięciu osób),

do 31 stycznia (środa) – PIT-4R, PIT-8AR – zarówno u zatrudniających do 5 osób, jak i więcej niż 5 osób,

do 28 lutego – PIT-11, PIT-8C, PIT-R, PIT-8AR (środa) – dla wszystkich płatników PIT, którzy złożą informacje i rozliczenia w formie elektronicznej, a nie papierowej.

Terminy przekazywania informacji PIT-11, PIT-8C, PIT-R do zatrudnionych są stałe, niezależnie od wybranej formy wysyłki lub przekazania tego dokumentu i niezależnie od ilości osób zatrudnionych u płatnika. Informacje te powinny trafić zawsze do końca lutego 2018 r.

Nasza Kancelaria pomaga w przygotowaniu i wysłaniu deklaracji PIT przedsiębiorcom i osobom prywatnym. Zapraszamy do kontaktu.

 

2017-12-21T10:15:31+00:00