Syndyk w postępowaniu upadłościowym Magdaleny Piłaszewicz

OBWIESZCZENIE O PRZETARGU Syndyk w postępowaniu upadłościowym Magdaleny Piłaszewicz, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, sygn. akt XIX GUp 262/19 ( wcześniejsza sygn. akt X GUp 872/18) ogłasza pisemny przetarg ofertowy na sprzedaż prawa własności do lokalu mieszkalnego nr 3,usytuowanego na [...]

Syndyk w postępowaniu upadłościowym Adama Johaniuka

OBWIESZCZENIE O PRZETARGU Syndyk w postępowaniu upadłościowym Adama Johaniuka, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, sygn. akt XIX 169/19 / wcześniejsza sygn. akt X GUp 222/17/ ogłasza pisemny przetarg ofertowy na sprzedaż z wolnej ręki prawa własności nieruchomości gruntowej niezabudowanej ,stanowiącej [...]

Syndyk w postępowaniu upadłościowym Magdaleny Piłaszewicz

OBWIESZCZENIE O PRZETARGU Syndyk w postępowaniu upadłościowym Magdaleny Piłaszewicz, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, sygn. akt XIX GUp 262/19 (wcześniejsza sygn. akt X GUp 872/18) ogłasza pisemny przetarg ofertowy na sprzedaż prawa własności do lokalu mieszkalnego nr 5, usytuowanego na [...]