Przetarg na wierzytelności upadłego Radość sp. z o.o.

logo radosc sp. z o.o.

Syndyk oferuje do sprzedaży z wolnej ręki wierzytelność Upadłego Radość Sp. z o.o. wobec osoby fizycznej , szczegółowo opisaną w opinii biegłego sądowego z dnia 27.07.2018 za cenę nie niższą niż 48 000 zł. ( słownie : czterdzieści osiem tysięcy złotych ). Termin składania ofert 19.10.2018 .Warunki sprzedaży oraz inne informacje można uzyskać pod nr te. 605420802 lub na stronie www.kancelaria-golebiowska.pl / zakładka przetargi upadłościowe/.

WARUNKI PRZETARGU I AUKCJI  na sprzedaż z wolnej ręki wierzytelności Upadłego wobec Andrzeja Marczuka , szczegółowo opisanej w opinii biegłego sądowego Wojciecha Makucia z dnia 27.07.2018

2018-12-06T23:35:49+00:00