Przetarg na sprzedaż działki o pow. 3437 m kw w Ludwikowie gmina Teresin w pow. sochaczewskim

OBWIESZCZENIE O PRZETARGU

przetarg nieaktualny

Syndyk w postępowaniu upadłościowym Adama Johaniuka , osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej , sygn. akt X GUp 222/17 ogłasza pisemny przetarg ofertowy na sprzedaż prawa własności nieruchomości gruntowej niezabudowanej ,stanowiącej działkę o numerze ewidencyjnym 60/3 o pow. 3 437 m kw., położonej w miejscowości Ludwików na terenie gminy Teresin , w powiecie sochaczewskim , woj. mazowieckie , dla którego Sąd Rejonowy w Sochaczewie V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą KW PL1O/00039592/2 za cenę nie niższą , niż 103 110 zł ( słownie: sto trzy tysiące sto dziesięć złotych).

Oferty pisemne należy składać do dnia 29 czerwca 2018 r. na adres: Kancelaria Doradcy Restrukturyzacyjnego ul.Kasprowicza 68/52 , 01-949 Warszawa , z dopiskiem Oferta przetargowa nr 1., sygn.. akt X GUp 222/17

Otwarcie i rozpoznanie ofert nastąpi na posiedzeniu jawnym w dniu 04 lipca 2018 r. o godz. 12.30 , w Kancelarii Doradcy Restrukturyzacyjnego ul. Kasprowicza 68/52, 01-949 Warszawa.

Oferent zobowiązany jest pod rygorem niedopuszczenia do przetargu , najpóźniej do dnia 29 czerwca 2018 r. dokonać wpłaty wadium w wysokości 5.155,00 zł (słownie: pięć tysięcy sto pięćdziesiąt pięć złotych) na rachunek bankowy masy upadłości :

Adam Johaniuk w upadłości

nr rach. 51 1090 1014 0000 0001 3489 6915

Szczegółowe warunki przetargu i aukcji , postanowienie Sądu z dnia 01.lutego 2018 r. o zgodzie na sprzedaż z wolnej ręki prawa własności nieruchomości , opis i oszacowanie nieruchomości oraz inne informacje na temat przedmiotu sprzedaży dostępne są w Kancelarii Doradcy Restrukturyzacyjnego ul. Kasprowicza 68 lok.52 w Warszawie w godz. 9.00 – 17.00 pon.- piąt. lub pod nr tel. 605 420 802, na stronie www.kancelaria-golebiowska.com .

Postanowienie sądu w sprawie Adama Johaniuka

Seroki -Parcele ul. Kwiatowa 1

Seroki -Parcele ul. Kwiatowa 1

Ludwików 60-3

Ludwików działka 60/3

Ludwików działka 60/3

Ludwików

Ludwików

2018-11-17T12:22:16+00:00