Przetarg na lokal użytkowy Mińsk Mazowiecki

przetarg nieaktualny

OBWIESZCZENIE O PRZETARGU

Syndyk w postępowaniu upadłościowym sygn.akt X GUp 197/15 ogłasza pisemny przetarg ofertowy na sprzedaż z wolnej ręki ½ prawa :

1/ odrębnej własności nieruchomości lokalowej położonej w Mińsku Mazowieckim przy ul. Gen. Sosnkowskiego 28 lok. 75 o pow.63,10 m.kw

2/ prawie odrębnej własności pomieszczenia przynależnego,

3/ prawie współwłasności części wspólnych budynku,

4/ udziale w 1/44 hali garażowej ,

KW lokalu SI1M/00103834/2 , KW gruntu SI1M/00103779/8

Cena wywoławcza 115 759 zł.

5/udział ½ we współwłasności używanego wyposażenia kuchennego i meblowego znajdującego się w opisanym powyżej lokalu.

Cena wywoławcza 3 500 zł.

Wadium w wysokości 5 963 zł , należy wpłacić na rach. bankowy masy upadłości Ewa Iwańska w upadłości likwidacyjnej nr 22 1090 2590 0000 0001 3061 4854 do dnia 28.07. 2017 r.

Zainteresowani winni składać oferty w nieprzekraczającym terminie

do 28.07. 2017 r. osobiście lub za pośrednictwem poczty /decyduje data stempla pocztowego/ w Kancelarii Syndyka ul.Kasprowicza 68/52 , 01-949 Warszawa.

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 02.08. 2017 w Kancelarii Syndyka godz.10.00.

Sosnkowskiego 28

Szczegółowe warunki przetargu dostępne są w Kancelarii Syndyka ul. Kasprowicza 68 lok.52 w Warszawie. Inne informacje np. ustalenie oględzin lokalu tel. 605 420 802 lub www.kancelaria-golebiowska.com

Uwaga: drugi udział w wysokości ½ w lokalu ,o którym mowa powyżej licytowany będzie przez Komornika Sądowego w Mińsku Mazowieckim Lecha Szymańskiego Sygn.akt KMP 34/15. Szczegóły w Kancelarii Komorniczej ul.Piłsudskiego 14B , 05-300 Mińsk Mazowiecki .

Zapisz

2018-12-06T23:34:53+00:00