Podatki 2013: Kasy fiskalne – zmiany limitów zwolnień

Resort finansów szykuje zmiany w przepisach dotyczących zwolnień z obowiązku stosowania ewidencji na kasach fiskalnych. Uprawniający do zwolnienia limit rocznych obrotów zostanie zrównany do 20 tys. zł w skali roku. Obowiązkowo ewidencję będą musiały prowadzić szkoły nauki jazdy. Nowe przepisy wejdą w życie z początkiem 2013 r.
Główną, przewidzianą w projekcie z 18 lipca 2012 r., zmianą jest zrównanie limit obrotu pozwalających na korzystanie ze zwolnienia z obowiązku ewidencjonowania na kasach fiskalnych dla podmiotów kontynuujących i rozpoczynających działalność. Zgodnie z projektem, zwolnienie obejmie podatników, których obroty – na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej i rolników ryczałtowych – nie przekraczają 20 tys. zł w skali roku.
Zmiany dotkną więc tych podatników, którzy zgodnie z dotychczasowymi przepisami korzystali z wyższego limitu (40 tys. zł), jako kontynuujący w danym roku działalność (jeżeli wcześniej nie powstał w stosunku do nich obowiązek ewidencjonowania).
W przypadku podatnika rozpoczynającego działalność w trakcie danego roku limit będzie z kolei określony proporcjonalnie do czasu prowadzenia działalności – obecnie nie ma znaczenia to, w którym kwartale podatnik rozpoczyna działalność.
Należy tu dodać, że zgodnie z przepisami przejściowymi wprowadzane w rozporządzeniu proporcjonalne obliczenie obrotów nie będzie stosowane w przypadku podatników, którzy rozpoczęli działalność i sprzedaż w 2012 r. – będzie ich obowiązywać limit w wysokości 20 tys. zł bez względu na okres prowadzonej w 2012 r. działalności.
Dodatkowo podatnicy, którzy korzystali ze zwolnienia z obowiązku ewidencjonowania do dnia wejścia w życie projektowanego rozporządzenia (tj. do dnia 1 stycznia 2013 r.) oraz nie będą mieli prawa do dalszego korzystania z tego zwolnienia na podstawie nowych regulacji zostaną zobligowani do rozpoczęcia ewidencjonowania z dniem 1 marca 2013 r.
Ministerstwo Finansów planuje także nałożyć obowiązek ewidencjonowania na szkoły nauki jazdy (PKWiU 85.53.11). Decyzję argumentuje licznymi doniesieniami urzędów skarbowych nt. nieprawidłowości występujących w tych podmiotach.
Jak wynika z treści projektu, przepisy dotyczące zwolnień nie będą mieć zastosowania do pomiotów zajmujących się dostawą m.in.: gazu płynnego, części do silników, nadwozi do pojazdów silnikowych, przyczep i naczep, sprzętu fotograficznego, oprogramowania komputerowego (niezależnie od formy nośnika) oraz wyrobów tytoniowych. Ze zwolnień nie będą mogli korzystać również podatnicy, w przypadku których wcześniej powstał obowiązek ewidencjonowania.
Wprowadzenie zmian przewiduje projekt rozporządzenia (z 18 lipca 2012 r.) Ministra Finansów ws. zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących. Rozporządzenie to ma wejść w życie 1 stycznia 2013 r.

2012-07-29T04:42:28+00:00