Podatek od nieruchomości na nowych zasadach w 2016r.

Zgodnie z nowymi przepisami od 1 stycznia 2016 kwoty podatku od nieruchomości nie przekraczające 100 zł za cały rok nie można, jak w latach poprzednich, rozkładać na raty.

Zmiany dotknęły osoby fizyczne, które płacą najniższe kwoty podatku od nieruchomości za niewielkie mieszkania, garaże czy działki. Dotychczas podatek od nieruchomości był płacony w czterech ratach w terminach do 15 marca, 15 maja, 15 września i 15 listopada.

Teraz najniższe kwoty podatków lokalnych, które rocznie nie przekraczają 100 zł trzeba obowiązkowo zapłacić jednorazowo, w terminie płatności pierwszej raty, czyli do 15 marca 2016 roku. To rozwiązanie ma zmniejszyć samorządowe koszty operacyjne związane z księgowaniem tak niskich kwot.

Z drugiej strony zmiana ta może być dotkliwa dla najuboższych oraz rencistów i emerytów, którzy za mieszkanie w bloku zwykle płacą mniej niż 100zł podatku od nieruchomości. Dla części włascicieli mieszań jednorazowy wydatek 100 zł tuż przed Wielkanocą 2016 może być uciążliwy. Dla tych najuboższych zdecydowanie łatwiej zaplanować w domowym budżecie cztery niskie raty poniżej 25 zł na kwartał.

Dla osób prawnych i jednostek budżetowych, które płacą miesięczne i kwartalne raty podatków, nic się nie zmieni. Również osoby fizyczne płacące rocznie powyżej 100 zł za swoje mieszkanie, dom czy działkę będę mogły „po staremu” opłacić podatek od nieruchomości, rolny czy leśny w czterech ratach w trakcie 2016 roku.

2016-03-06T20:58:26+00:00