Płatny roczny urlop na dziecko dostępny będzie dla wszystkich rodziców dzieci urodzonych w roku 2013.

Płatny roczny urlop na dziecko dostępny będzie dla wszystkich rodziców dzieci urodzonych w roku 2013 dobre zmiany w Kodeksie pracy.

 

Po licznych apelach tzw. „matek I kwartału” Rząd przyjął rozszerzony projekt noweli Kodeksu pracy.

Urlop przysługujący po urodzeniu dziecka, od dnia 17 czerwca 2013 r. zostanie wydłużony z 6 do 12 miesięcy, czyli razem będą to 52 tygodnie. Stanie się tak poprzez wydłużenie urlopu macierzyńskiego o 2 tygodnie i wprowadzenie nowego urlopu rodzicielskiego do 26 tygodni.

Rodzic, podczas korzystania z płatnego urlopu może podjąć pracę, ale jedynie maksymalnie na pół etatu.

Długość nowego urlopu rodzicielskiego do 26 tygodni należeć się będzie wszystkim rodzicom, bez względu na liczbę dzieci urodzonych podczas porodu. Do rodziców należeć będzie decyzja co do terminu i wyboru, które z rodziców wykorzysta urlop. Mogą z niego skorzystać zarówno matki, jak i ojcowie. Urlop rodzicielski będzie można wykorzystać w 3 kawałkach.

W przypadku wykorzystywania urlopu w kawałkach rodzic będzie występował u pracodawcy o każdy urlop z osobna, będzie musiał za każdym razem składać odrębny wniosek: o urlop macierzyński, o dodatkowy urlop macierzyński i urlop rodzicielski.

Jednak gdy rodzic od razu zdecyduje się na roczny urlop – wtedy złoży jeden wniosek.

 

Wysokość wynagrodzenia, wypłacanego w trakcie dla półrocznego urlopu wyniesie 100% pensji. Po złożeniu wniosku o przedłużenie o kolejne pół roku wyniesie 60% pensji. Jednak gdy rodzice zdecydują się od razu na roczny urlop, otrzymają 80% wynagrodzenia.

W  sprawie szczegółów zapraszamy do nasze Kancelarii.

2013-05-21T01:22:54+00:00