PIT roczny za 2012 odliczenia i ulgi

Zanim wypełnisz PIT roczny 2012 przygotuj wszystkie dokumenty, które należy wykazać w deklaracji podatkowej. Wszystkie wykazane w zeznaniu rocznym kwoty muszą mieć udokumentowanie odpowiednimi załącznikami. Każdy załącznik odpowiada za inne źródło dochodu lub odliczenie czy ulgę.

Odliczenia za rok 2012 są bardzo podobne jak rok wcześniej. Dodatkowo za rok 2012 możemy odliczyć składki na indywidualne konto zabezpieczenia emerytalnego.

Lista możliwych odliczeń od dochodu i ulg podatkowych za rok 2012:

 1. Składki ZUS wykazane w druku RMUA wydanym przez pracodawcę oraz PIT-11.
 2. Składki zdrowotne na podstawie dokumentacji j.w.
 3. Oddanie krwi przez krwiodawcę na podstawie zaświadczenia z Punktu krwiodawstwa określającego ilość oddanej krwi.
 4. Darowizny wyznaniowe na podstawie dowodu wpłaty dla obdarowanego i jego oświadczenie o przyjęciu darowizny.
 5. 1% podatku na podstawie dowodu wpłaty.
 6. Darowizny na instytucje pożytku publicznego. Dowód wpłaty jw.
 7. Wydatki na Internet na podstawie dokumentów od firmy dostarczającej Internet.
 8. Odliczenie nienależnie opłaconych świadczeń na podstawie danych od zwracającego nienależnie pobranej należności.
 9. Składki odprowadzone do IKZE na podstawie dokumentu z danymi opłacającego składki, instytucji finansowej, kwotą składki i rodzajem świadczenia.
 10. Koszty poniesione na cele rehabilitacji
 •  z potwierdzeniem odbycia zabiegów rehabilitacyjnych + potwierdzenie stopnia niepełnosprawności,
 •  koszt osoby przewodnika z danymi osobowymi,
 •  koszt samochodu z umową własności lub współwłasności,
 •  koszt przewodnika – psa z jego certyfikatem,
 •  wydatki na leki i sprzęt rehabilitacyjny na podstawie dokumentu zawierającego przedmiot płatności, sprzedawcę, kwotę zapłaty oraz dane wpłacającego, dodatkowo dokumenty medyczne,
 1. Szkolenie uczniów na podstawie decyzji wydanej przez organ podatkowy.
 2. Opłacenie pomocy domowej na podstawie dokumentu z danymi osobowymi, kwotą i składami ZUS.
 3. Ulga budowlana na podstawie dokumentów potwierdzających poniesienie kosztu (faktury).
 4. Ulga prorodzinna na dzieci bez dokumentu, ale na życzenie Urzędu należy okazać akt urodzenia lub ustanowienia opieki.
 5. Ulgi na podatki zapłacone za granicą na podstawie dokumentu potwierdzającego wpłacenie składek.
 6. Ulga na odsetki bankowe na podstawie zaświadczenia z banku.
 7. Strata z lat ubiegłych bez dokumentu, ponieważ jest w zeznaniach podatkowych z lat ubiegłych.

Po zgromadzeniu dokumentów należy sprawdzić czy zawierają one wszystkie potrzebne dane i czy z całą pewnością należą się wszystkie ulgi od których zebraliśmy dokumentację.

Gdy dane zostaną potwierdzone można przystąpić do wypełniania rocznego zeznania podatkowego.

Zapraszamy do naszej Kancelarii  – pomagamy wypełnić deklaracje PIT, konsultujemy odliczenia i ulgi.

2013-03-10T14:35:08+00:00