Od kwietnia 2013 próbki i prezenty o małej wartości przekazane na cele związane z działalnością bez VAT

Od 1 kwietnia 2013 zmianie ulegają zasady nieodpłatnego przekazywania towarów dla których przedsiębiorca mógł odliczyć VAT od zakupów w celu wytworzenia.

Do tej pory nie można było stosować zasady nieodpłatnego przekazania do przekazywanych próbek, katalogów i materiałów reklamowych czy prezentów o małej wartości. Od 1 kwietnia 2013 będzie można stosować takie przekazania o ile następuje ono na cele związane z działalnością gospodarczą podatnika.

Za prezenty o małej wartości rozumiało się przekazane pojedynczej osobie wyroby: nie przekraczające wartości 100 zł rocznie o ile prowadzona jest imienna ewidencja obdarowanych oraz 10 zł (bez podatku) gdy nie ujęto obdarowanego w ewidencji. To nie ulega zmianie.

Próbka oznaczała małą (w stosunku do standardowych opakowań) ilość towaru o określonym jak wyrobie gotowym składzie oraz wszystkich cechach fizyko-chemicznych i użytkowych towaru, nie wskazująca na działania o charakterze handlowym. Od 1 kwietnia 2013 za próbkę uznaje się oznaczony jako próbka egzemplarz produktu umożliwiający dokonanie oceny właściwości i użyteczności z jednoczesnym zastrzeżeniem, że przekazanie próbki ma na celu promocję i jednocześnie nie służy zaspokojeniu potrzeb końcowego użytkownika, chyba, że zaspokojenie potrzeb ma służyć skłonieniu do zakupu. Od 1 kwietnia 2013 nie będzie można uznać za próbkę pełnowartościowego egzemplarza towaru, nieidentyfikowalnego jako próbka, chyba że spełni założenie „niewielkiej ilości towaru (C-581/08 EMI Group).

Tak więc przekazanie np. katalogów czy próbek o małej wartości 100zł (lub 10zł) z określeniem przeznaczenia na cele związane z działalnością przedsiębiorstwa nie będzie opodatkowane podatkiem VAT.

Te zmiany spowodują, że powstanie obowiązek ewidencjonowania celów, na jakie przedsiębiorca przekaże prezenty czy próbki towarów o małej wartości, nawet prezentów o wartości poniżej 10 zł – gdy nastąpi to na cele niezwiązane z działalnością. 

2013-03-25T13:10:22+00:00