Od 2013 roku obowiązują zmniejszone limity zwolnień z kas fiskalnych.

29 XI 2012 roku  Minister Finansów wydał rozporządzenie dotyczące zwolnień z obowiązku prowadzenia kas fiskalnych. Tym rozporządzeniem wprowadza obniżenie limitu umożliwiającego korzystanie ze zwolnienia z obowiązku instalowania kasy fiskalnej i ewidencjonowania na niej sprzedaży.

Od stycznia 2013 r. zwolnieni z prowadzenia kas fiskalnych będą podatnicy, u których kwota obrotu ze sprzedaży do osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych nie przekroczyła w poprzednim roku podatkowym kwoty 20 000 zł oraz odpowiednio nie osiągną w danym roku limitu 20.000 zł obrotu. Dotychczas limit ten był dwukrotnie wyższy, bo wynosił 40.000 zł. Wyłącznie podatnicy zakładający nową działalność gospodarczą w pierwszym roku mieli limit 20.000 zł.

Kasę należy wprowadzić po 2 miesiącach od końca miesiąca, w którym przekroczono limit. Tylko w szczególnych przypadkach obowiązują inne limity.

Dla prowadzących sprzedaż towarów lub usług osobom fizycznym lub rolnikom ryczałtowym w 2013 r., limit będzie określany w proporcji co do okresu wykonywania tych czynności w tym roku podatkowym – maksymalnie do kwoty 20 000 zł.

Rozporządzenie wejdzie w życie od 1 stycznia 2013 r.

Po szczegółowe informacje zapraszamy do naszej Kancelarii.

 

2012-12-07T00:46:52+00:00