Obowiązkowa korekta odliczeń VAT od niezapłaconych faktur nawet z 2012 roku.

Obowiązujące od stycznia 2013 r przepisy o tzw „złych długach” nakładają na dłużników będących płatnikami VAT obowiązek korekty dokonanego wcześniej (na podstawie otrzymanej i niezapłaconej faktury) odliczenia VAT pod groźbą poważnych sankcji finansowych.

Zmiana obowiązuje od stycznia 2013, ale dotyczy także należności z 2012 r., przy których po 1 stycznia 2013r. przypadł 150-ty dzień opóźnienia. Jedyny ratunek to zapłacić zaległą fakturę przed zakończeniem okresu rozliczeniowego za który należy złożyć korektę.

Styczeń 2013 to okres za który należy złożyć korektę nie zapłaconych faktur z sierpnia 2012. Luty 2013 to okres za który należy złożyć korektę nie zapłaconych faktur z września 2012 … tak aby zachować okres 150 dni od dnia kiedy minął termin płatności niezapłaconej faktury.

Zmiany przepisów mocno uderzają w dłużników.

Pierwszy raz dłużnicy sami muszą dopilnować kiedy mija 150 dni od terminu płatności podatku. Bez względu na to, czy ich kontrahent zdecyduje się skorzystać z prawa do ulgi, dłużnicy muszą skorygować swoje odliczenie w części dotyczącej nieuregulowanej kwoty z faktury. Niedokonanie korekty, w razie kontroli, pociągnie za sobą dodatkowe zobowiązanie podatkowe wynoszące 30% wartości podatku należnego z niezapłaconych faktur, który nie został zgłoszony do korekty. Te dodatkowe 30% nie podlega zwrotowi nawet po dokonaniu spłaty faktury.

Korekty można nie wykonać wyłącznie wtedy, gdy zaległości zostaną opłacone przez 150 – tym dniem od terminu płatności. Częściowe opłacenie faktury nie zwalnia z obowiązku złożenia korekty, ale zmniejszy jej wysokość o kwotę, która już została opłacona.

Gdyby jednak po dokonaniu korekty udało się spłacić należność, to można będzie złożyć kolejną korektę – odpowiednio do dokonanej spłaty, za okres w którym dokonana zostanie spłata.

Nowe przepisy sprawiają przedsiębiorcom wile problemów. Wymagają bardzo dokładnego kontrolowania terminów płatności.

Dlatego zapraszamy do naszej Kancelarii po porady wyjaśniające.

2013-02-04T17:24:35+00:00