Obniżone odsetki podatkowe od 9 maja 2013

 

Od 9 maja 2013 roku obowiązują nowe kwoty odsetek od zobowiązań podatkowych a także odsetek maksymalnych.

Odsetki od podatkowych zaległości wylicza się zgodnie z przepisami o Narodowym Banku Polskim 200% stopy oprocentowania kredytu lombardowego + 2 punkty procentowe i nie mniej niż 8 proc.

Od 7 marca odsetki wynosiły 11,5% a obniżone odsetki 8,63%

Od 9 maja odsetki wynoszą 11% a obniżone odsetki 8,25%

Za odsetkami od zaległości podatkowych spadają odsetki maksymalne, które stanowią cztero – krotność stopy lombardowej NBP.

Odsetki maksymalne od 7.03.2013r wynosiły 19% – stawka roczna

Odsetki maksymalne od 9.03.2013r wynoszą 18% – stawka roczna
Podstawa zmian to decyzja Rady Polityki Pieniężnej z 8.05.2013r o kolejnej obniżce stóp procentowych NBP o 0,25 pkt.
Od 9.05.2013r obowiązują nowe, niższe stawki:

  • stopa depozytowa 1,50% w skali rocznej,
  • stopa lombardowa 4,50% w skali rocznej,
  • stopa referencyjna 3,0% w skali rocznej,
  • stopa redyskonta weksli 3,25% w skali rocznej.

Ponieważ spadła stopa kredytu lombardowego z 4,75% do 4,50% to od 9 maja 2013 obowiązują niższe odsetki od zobowiązań podatkowych na co, jako Państwa biuro rachunkowe Warszawa – Bielany, chcemy zwrócić uwagę.

Po więcej informacji zapraszamy do naszego biura podatkowego Warszawa Bielany

 

2013-05-11T19:53:01+00:00