Nowe progi świadczeń rodzinnych

Ministerstwo Pracy i Spraw Socjalnych opublikowało projekt rozporządzenia w którym od 1 listopada 2012 rośnie minimalny próg dochodu uprawniający do świadczeń rodzinnych.
Gdy dochód rodziny na osobę, ew. dochód osoby uczącej się, nie przekroczy kwoty 539 zł miesięcznie (obecnie próg wynosi 504 zł) będą przysługiwały świadczenia rodzinne, także podniesione.
Z kolei dla rodziny z dzieckiem o orzeczonej niepełnosprawności, co najmniej w stopniu umiarkowanym, próg wyniesie 623 zł (obecnie ten próg wynosi 583 zł).

Zmianie nie ulegną m. in. becikowe i zasiłek pielęgnacyjny.

Kolejne podnoszenie progów zaplanowane jest w listopadzie 2014 r. – odpowiednio do 574 i 664 zł.

2012-07-20T20:31:01+00:00