Nowe limity księgowe na rok 2013.

Koniec września i początek października ma istotne znaczenie dla praw i obowiązków osób prowadzących działalność gospodarczą. Wiążą się one z ustaleniem pewnych limitów, które decydują o możliwościach i formach rozliczeń przedsiębiorców.

Kurs euro z 30 września (w tym roku 28 września, bo 30 wrzesień to sobota: 1 euro = 4,1138 zł) wpływa na limit dotyczący pełnej księgowości, małego podatnika, czy jednorazowej amortyzacji.

Kurs euro z 1 października (1 euro = 4,1020 zł) wpływa na limity dotyczące ryczałtu ewidencjonowanego, czyli uprawnień do ryczałtu ewidencjonowanego i do kwartalnego opłacania tego podatku.

Kwoty limitów na rok 2013
Obowiązek prowadzenia ksiąg rachunkowych w 2013 występuje po przekroczeniu limitu przychodów w 2012

4 922 000,00 zł

Obrót uzyskany ze sprzedaży towarów i usług uprawniający podatnika VAT do korzystania ze statusu małego podatnika

4 922 000,00 zł

Przychód z działalności opodatkowanej ryczałtem ewidencjonowanym w roku 2012 uprawniający do prowadzenia ewidencji przychodów w tej samej formie w roku 2013 (indywidualnie / przychody wszystkich wspólników)

615 300,00 zł

Przychód z działalności prowadzonej samodzielnie albo przychody spółki w roku 2012 uprawniające do kwartalnego opłacania ryczałtu w 2013

102 550,00 zł

Jednorazowy odpis amortyzacyjny do wysokości nieprzekraczającej łącznej wartości tych odpisów (po spełnieniu innych wymogów określonych ustawą)

205 000,00 zł

Aby uzyskać więcej informacji skontaktuj się z Kancelarią.

 

2012-10-04T12:02:35+00:00