Syndyk oferuje do zbycia nieprawomocną wierzytelność w stosunku do OPEN COLOR

Syndyk oferuje do zbycia nieprawomocną wierzytelność w stosunku do OPEN
COLOR w Warszawie w kwocie 8000 z + odsetki .

Wierzytelność dochodzona jest przed Sądem dla .m.st.Warszawy sygn.akt IX GC 3938/15.

Cena wywoławcza 1200 zł .

Oferty z ceną powinny zostać złożone do dnia 15.10.2019 do Kancelarii Syndyka

ul.Kasprowicza  68 lok. 52 , 01-949 Warszawa.

Bliższe informacje 605 420 802.

2019-10-04T14:58:08+00:00