Następne deklaracje bez e-podpisu można będzie składać już od października 2012.

Do tej pory bez konieczności posiadania podpisu kwalifikowanego można złożyć e-deklaracje tylko w następujących formularzach:

– PIT 16A, PIT 19 oraz PIT 28;

– PIT 37;

– PIT 36, PIT 36L, PIT 37, PIT 38, PIT 39.

W opublikowanym projekcie rozporządzenia Ministerstwa Finansów, czytamy, że od października 2012 podatnik będzie mógł złożyć kolejne e-deklaracje bez konieczności posiadania podpisu kwalifikow

Aktualnie obowiązujące rozporządzenia Ministerstwa Finansów (z dnia 30 grudnia 2010 r) w sprawie sposobu przesyłania deklaracji i podań oraz rodzajów podpisu elektronicznego, którym powinny być opatrzone, zakłada wprowadzenie kolejnych deklaracji, które będą mogły być przesyłane bez e-podpisu wg listy:

  • deklaracja VAT-7D;
  • deklaracja VAT-7K;
  • deklaracja VAT-7;
  • deklaracja PCC-3 ws podatku od czynności cywilnoprawnych.

Deklaracje na tych formularzach bez podpisu elektronicznego będą mogli składać tylko podatnicy będących osobami fizycznymi. W stosunku do pozostałych podatników przepisy nie ulegają zmianie.

Projekt zakłada również możliwość składania bez użycia e-podpisu korekt deklaracji VAT-7, VAT-7K, VAT-7D za okresy rozliczeniowe rozpoczynające się po 31 grudnia 2010 roku, a także deklaracji PCC-3 dotyczącej podatku od czynności cywilnoprawnych.

Rozporządzenie ma wejść w życie z dniem 1 października 2012 roku.

W sprawie szczegółowych informacji zapraszamy do naszej Kancelarii.

 

 

2012-08-28T22:00:14+00:00