Limity 2014

Graniczne kwoty obrotu w 2014 r dla celów VAT

1.

Kwota obrotu uprawniająca do korzystania ze zwolnienia od VAT

150.000 zł

2.

Obrót uzyskany ze sprzedaży towarów i usług, również w wykonaniu umowy komisu, uprawniający podatnika VAT do korzystania ze statusu małego podatnika

5.068.000 zł (1.200.000 euro)

3.

Kwota prowizji uzyskana przez podatnika VAT uprawniająca do korzystania ze statusu małego podatnika

190.000 zł (45.000euro)

4.

Wartość wewnątrzwspólnotowego nabycia uprawniająca do wyłączenia od podatku VAT

50.000 zł

5.

Limit dla sprzedaży wysyłkowej na terytorium kraju

160 000 zł.

 

Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych w 2014 r

W 2014 r. ryczałt od przychodów ewidencjonowanych mogą opłacać podatnicy, którzy:

1) w 2013 r. uzyskali przychody z działalności prowadzonej wyłącznie:

–  samodzielnie, w wysokości nieprzekraczającej 633.450 zł ( równowartość 150.000 euro)  lub

–  w formie spółki, a suma przychodów wszystkich wspólników spółki z tej działalności nie przekroczyła kwoty 633.450 zł (równowartość 150.000 euro),

2) rozpoczną wykonywanie działalności w 2014r. . i nie będą korzystali z opodatkowania w formie karty podatkowej – bez względu na wysokość przychodów.

Prawo do kwartalnego opłacania ryczałtu w 2014 r. mają podatnicy, których przychody z działalności prowadzonej samodzielnie albo przychody spółki w 2013r. nie przekroczyły kwoty 105.575 zł (równowartość 25.000 euro).

Ryczał od przychodów z najmu w 2014 r. to 8,5%.
Jednorazowa amortyzacja w 2014 r

Limit jednorazowej amortyzacji na 2014 r. wynosi 211.000 zł. Z jednorazowej amortyzacji mogą korzystać podatnicy, którzy rozpoczęli prowadzenie działalności gospodarczej oraz tzw. mali podatnicy.
Mały podatnik w 2014 r

Dla celów podatku dochodowego małym podatnikiem w 2014 r. jest podatnik, u którego wartość przychodu ze sprzedaży (wraz z kwotą należnego podatku od towarów i usług) nie przekroczyła w 2013 r. kwoty 5.068.000 zł (równowartość 1.200.000 euro).


Księgi rachunkowe w 2014 r

Obowiązek prowadzenia ksiąg rachunkowych w 2014 r. wystąpi jeżeli przychody za 2013 r. wyniosły co najmniej 5.059.560 zł.

Po więcej informacji i możliwość zlecenia usług księgowych zapraszamy do naszego Biura rachunkowego.

 

2014-01-03T12:34:00+00:00