Koszty samochodu z przełomu marca i kwietnia 2014 r

Odliczanie podatku VAT od faktur z końca miesiąca marca i początku kwietnia 2014 roku za nabycie, leasing lub koszty eksploatacji samochodów może stanowić problem dla przedsiębiorców po wprowadzeniu przepisów ustawy z dnia 7 lutego 2014 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. 2014 poz. 312) od 1 kwietnia 2014.  Na podstawie ustawy od 1 kwietnia 2014 odliczenie VAT od kosztów samochodu używanego nie tylko służbowo może wynieść nie więcej niż 50%.  Na przełomie obowiązywania starych i nowych przepisów o prawie do odliczenia 100%, a nie 50% decyduje termin powstania obowiązku podatkowego u sprzedawcy usługi lub towarów, a nie uzyskanie prawa do odliczenia VAT przez nabywcę.

Naprawa samochodu

Jeśli np. naprawa wykonana została w marcu 2014 i faktura wystawiona z datą marcową, a dotarła do podatnika w kwietniu to podatnik odliczy 100%  podatku VAT w deklaracji za kwiecień lub II kwartał (gdy rozlicza się kwartalnie). Gdyby naprawa wykonana została w marcu i faktura dotrze do podatnika w marcu pozwoli na odliczenie 100% VAT za marzec lub I kwartał.

Jednak, gdy faktura zostanie wystawiona i doręczona w marcu 2014, a naprawa realizowana w kwietniu, to odliczenie przysługiwać będzie tylko w 50% i to dopiero w deklaracji za kwiecień lub II kwartał.

Części do pojazdu, wyposażenie pojazdu

Zakup wycieraczek, oleju, płynów hamulcowych, płynu do chłodnicy czy części zamiennych dokonany w marcu z dostawą zrealizowaną dopiero w kwietniu pozwoli odliczyć VAT w 50%, nawet przy fakturze wystawionej w marcu. Będzie to miało miejsce szczególnie przy standardowej sprzedaży wysyłkowej. Samo zamówienie towaru w marcu, zrealizowane w kwietniu bez dodatkowych zastrzeżeń umownych co do przejęcia odpowiedzialności za towar w okresie transportu, nie pozwala na pełne odliczenie VAT od zakupionych części zamiennych otrzymanych w kwietniu.

Koszty paliwa

Podobnie z kosztami paliwa. Decydującym będzie termin wydania paliwa. O prawie do częściowego lub pełnego odliczenia VAT decydować będzie dopuszczalna ładowność oraz homologacja ciężarowa pojazdu na dzień dostawy paliwa.

 

Leasing samochodu

Pełne odliczenie VAT z faktury za leasing za okres kwietnia będzie możliwe gdy dokonane zostanie zgłoszenie pojazdu do organów skarbowych przed końcem kwietnia oraz wydanie pojazdu nastąpi przed końcem marca. Jeśli samochód nie zostanie zgłoszony do Urzędu jako wykorzystywany wyłącznie w firmie to odliczenie możliwe będzie tylko co do rat leasingowych dotyczących miesięcy styczeń – marzec. Rozliczenie kwietnia odbywać będzie się już na nowych zasadach z prawem odliczenia 50%.

Jaka ewidencja przebiegu pojazdu po 1 kwietnia 2014 roku

Od 1 kwietnia przedsiębiorcy, którzy zgłosili swoje pojazdy na odpowiednich drukach deklaracji VAT-26 aby móc odliczyć100% VAT os kosztów samochodu dodatkowo zostali zobowiązani doprowadzenia ewidencji przebiegu pojazdu. Przygotowane do tego zostały specjalne druki:

– Ewidencja przebiegu pojazdu VAT gdy samochód użytkuje inna osoba niż pracownik

– Ewidencja przebiegu pojazdu VAT

Z obowiązku prowadzenia ewidencji zwolnione są pojazdy przeznaczone wyłącznie do odsprzedaży lub oddania w odpłatne używanie np. najem lub dzierżawę, jeżeli stanowią one przedmiot działalności gospodarczej podatnika. Zwolnione z obowiązku prowadzenia ewidencji będą również pojazdy konstrukcyjnie przeznaczone wyłącznie do prowadzenia działalności lub pojazdy,  których konstrukcja powoduje,  że nie mogą być one użyte prywatnie.

Gdy przedsiębiorca zdecyduje,  żeby nie zgłaszać samochodu jako wykorzystywanego wyłącznie do działalności firmy pozostanie mu możliwość odliczenia 50% kosztów bez konieczności prowadzenia szczegółowej ewidencji przebiegu pojazdu.

 

2014-05-19T15:24:35+00:00