Druki do rozliczenia Podatku Dochodowego za rok 2014

Druki PIT za rok 2014

Jeśli nie wiesz jak wypełnić którykolwiek z druków, skontaktuj się z naszą Kancelarią, pomożemy.

Pit28B_13.02 (13)Informacja o przychodach podatnika z działalności prowadzonej w formie spółki (spółek) osób fizycznych

Pit28A_15.02 (15) Informacja o przychodach podatnika z działalności prowadzonej na własne nazwisko oraz z najmu, podnajmu, dzierżawy, poddzierżawy lub innych umów o podobnym charakterze

PIT-28_18.03 (18) Zeznanie o wysokości uzyskanego przychodu, wysokości dokonanych odliczeń i należnego ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych za rok

PIT-19A_07.02 (7) Deklaracja o wysokości składki na ubezpieczenia zdrowotne, zapłaconej i odliczonej od zryczałtowanego podatku dochodowego od przychodów osób duchownych w poszczególnych kwartałach roku podatkowego

Pit 16A_08.02 (8) Deklaracja o wysokości składki na ubezpieczenia zdrowotne, zapłaconej i odliczonej od karty podatkowej w poszczególnych miesiącach roku podatkowego

Form-PIT-ZG- 2014-2015 (5) Informacja o wysokości dochodów z zagranicy i zapłaconym podatku w roku podatkowym

Form-PIT-Z- 2014-2015 (4) Informacja o wysokości dochodu (straty) z pozarolniczej działalności gospodarczej, prowadzonej przez podatników korzystających ze zwolnienia na podstawie art. 44 ust. 7A ustawy, osiągniętego (poniesionej) w roku podatkowym

Form-PIT-UZ-tylko 2014 (1) Część uzupełniająca zeznania podatkowego PIT-36 i PIT-37 za 2014 r.

Form-PIT-R-2014-2015 (14) Informacja o wypłaconych podatnikowi kwotach z tytułu pełnienia obowiązków społecznych i obywatelskich

 

2014-12-10T18:37:01+00:00