Doradztwo i e-handel pod lupą US w 2016 r. Sprawdź kogo jeszcze skontrolować może Urząd Skarbowy.

Polska Agencja Prasowa podała, że Ministerstwo Finansów określiło główne założenia Krajowego Planu Działań Administracji Podatkowej na 2016 r. Wynika z niego, że kilkanaście branż, w tym e-handel, doradcza, motoryzacyjna, handlu paliwami i elektroniką, usług finansowych, trafią  pod lupę fiskusa w przyszłym roku.

W dokumencie MF określono tzw. priorytetowe podobszary ryzyka, na których organy podatkowe powinny skupiać swoją uwagę. Zostały także zidentyfikowane zjawiska szczególne z punktu widzenia potencjalnych zagrożeń dla budżetu państwa.

Kontrole będę prowadzone zgodnie z właściwością urzędów, którym podlegają branże. W przyszłym roku nastąpią istotne zmiany organizacyjne w strukturze Administracji Podatkowej. M. In. Pierwszy Mazowiecki Urząd Skarbowy w Warszawie zostanie przekwalifikowany w tzw. strategiczny urząd skarbowy. Został on wyznaczony do obsługi największych podmiotów gospodarczych działających w Polsce.

Zgodnie z dokumentem pod lupą fiskusa znajdą się  m. in :

 • doradztwo i inne usługi niematerialne,
 • handel hurtowy pozostały,
 • nieruchomości,
 • działalność agentów sprzedaży,
 • produkcja materiałów budowlanych i usługi budowlane,
 • usługi finansowe i ubezpieczeniowe,
 • handel elektroniką,
 • e-handel i usługi informatyczne.
 • produkcja i obrót metalami i produktami metalowymi,
 • motoryzacja,
 • handel artykułami spożywczymi i tytoniem,
 • paliwa,
 • transport i logistyka,
 • opieka zdrowotna (w tym praktyka lekarska i pozostałe usługi medyczne).

 

 

2015-10-21T17:50:02+00:00