Aktualne limity odliczeń od podatku dochodowego 2012

Ulga na cele rehabilitacyjne przysługuje osobom niepełnosprawnym bądź podatnikom mającym na utrzymaniu osoby niepełnosprawne, których dochód (tj. osób będących na utrzymaniu) nie przekracza 9.120 zł w 2012 r.

1

Ulga na zakup leków przepisanych przez lekarza specjalistę

ulga obejmuje nadwyżkę wydatków ponad 100 zł miesięcznie

2

Ulga na zapłacenie przewodnikom inwalidów oraz osób z niepełnosprawnością

narządu ruchu zaliczonych do I grupy inwalidztwa oraz niewidomych I lub II grupy

ulga obejmuje 2.280 zł – limit roczny

3

Ulga na utrzymanie dla osób z niepełnosprawnością narządu ruchu zaliczonych do I grupy inwalidztwa oraz osoby niewidome i niedowidzące zaliczone do I lub II

ulga obejmuje 2.280 zł – limit roczny

 

Podstawa art. prawna 26 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych – Dz. U. z 2010 r. Nr 51, poz. 307, z późniejszymi zmianami

Pobierz nowe druki PIT za rok 2012

 

2012-12-18T11:14:24+00:00