Jaka kwota wolna od podatku w 2017 r.

Jaka kwota wolna od podatku w 2017 r.

W rozliczeniach rocznych podatku dochodowego PIT za 2016 rok obowiązują stare zasady, czyli kwota wolna od podatku dla wszystkich pozostaje taka sama wynosi 3.091 zł.

Wysokość kwoty wolnej od podatku w 2017 r. została uzależniona od wysokości dochodów podatników. Od dochodu rocznego do wysokości 6.600 zł nie zapłacimy podatku. Taki dochód w całości będzie wolny od podatku. Z kolei od dochodu rocznego między 6.601 zł a 11.000 zł kwota wolna od podatku będzie zmniejszana. Przy dochodzie powyżej 11.000 zł rocznie kwota wolna osiągnie poziom obowiązującej dotychczas czyli 3.091 zł. Kwota wolna od podatku powyżej dotychczasowego progu 85.528 zł będzie się zmniejszać, aby przy dochodzie przekraczającym 127.000 zł całkowicie zniknąć. Podatnicy wykazujący dochody powyżej 127.000 rocznie nie będą mieli w ogóle żadnej kwoty wolnej od podatku.

Jak liczyć dochód roczny aby sprawdzić jaką kwotę wolną od podatku zastosować?

Roczny dochód to kwota przychodu po odliczeniu kosztów uzyskania przychodu, składek na ubezpieczenie społeczne i należnych ulg. Przy rozliczeniu wspólnym z małżonkiem lub jako osoba samotnie wychowująca dzieci, najpierw należy obliczyć połowę wartości dochodu, bo to dopiero ona będzie stanowić dochód od którego zastosujemy kwotę wolną od podatku.

Jak policzyć malejącą kwotę zmniejszającą podatek dochodowy przy dochodach rocznych pomiędzy 6.600 zł a 11.000 zł oraz między 85.528 zł a 127.000 zł?

Do wartości dochodu 6.600 zł sprawa jest prosta – kwota zmniejszająca podatek to 18% z 6600zł czyli 1.188 zł. Odejmuje się ją od podstawy obliczenia podatku nieprzekraczającej kwoty 6 .600 zł Inaczej jest przy dochodach przekraczających 6600 zł rocznie. Przy dochodach w wysokości między 6.600 zł a 11.000 zł kwota zmniejszająca podatek wynosi 1 .188 zł pomniejszony o kwotę obliczoną według wzoru: 631,18 zł × (podstawa obliczenia podatku – 6 600 zł) ÷ 4 400 zł. W przedziale dochodów od 11.001 zł do 85.528 zł kwota wolna jest stała i wyniesie 3091 zł (kwota zmniejszająca podatek to 556,02 zł) bez dodatkowych wyliczeń.

Z kolei obliczenia pomniejszenia podatku w przedziale dochodów rocznych między 85.528 zł a 127.000 zł dokonamy według wzoru: 556,02 zł × (podstawa obliczenia podatku – 85 528 zł) ÷ 41.472 zł. Ponad 127.000 zł dochodu rocznego podstawa obliczenia podatku nie wystąpi.

 

W roku 2017 zmienią się także zasady rozliczania funduszy inwestycyjnych. Otwarte fundusze nadal będą zwolnione z CIT. Fundusze zamknięte tylko pod pewnymi warunkami.

2017-01-10T15:10:33+00:00