Blog

Syndyk  w postępowaniu upadłościowym Adama Johaniuka

OBWIESZCZENIE O PRZETARGU Syndyk  w postępowaniu upadłościowym Adama Johaniuka, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, sygn. akt X GUp 222/17 ogłasza pisemny przetarg ofertowy na sprzedaż prawa własności nieruchomości gruntowej stanowiącej działkę o numerze ewidencyjnym 161/1 o pow. 2 348 m kw. [...]

Syndyk w postępowaniu upadłościowym Zbigniewa Strzemieckiego

OBWIESZCZENIE O PRZETARGU OPERAT_Skwierzyna_Parkowa w wersji pdf. Syndyk  w postępowaniu upadłościowym Zbigniewa Strzemieckiego, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, sygn. akt X GUp 143/18 ogłasza pisemny przetarg ofertowy na sprzedaż z wolnej ręki : prawa wieczystego użytkowania  nieruchomości gruntowej zabudowanej budynkami [...]

Syndyk w postępowaniu upadłościowym Jerzego Siemiatyckiego

OBWIESZCZENIE O PRZETARGU Syndyk  w postępowaniu upadłościowym Jerzego Siemiatyckiego prowadzącego dział. gospodarczą pod firmą George-Pol , sygn. akt X GUp 71/13 ogłasza pisemny przetarg ofertowy na sprzedaż z wolnej ręki  poniższych   nieruchomości gruntowych , z zatwierdzonym miejscowym planem zagospodarowania z [...]

Syndyk  w postępowaniu upadłościowym Adama Johaniuka

OBWIESZCZENIE O PRZETARGU Syndyk  w postępowaniu upadłościowym Adama Johaniuka , osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, sygn. akt  X GUp  222/17  ogłasza  pisemny przetarg ofertowy na sprzedaż prawa własności   nieruchomości gruntowej stanowiącej działkę o numerze ewidencyjnym 161/1 o pow. 2 348 m [...]

Syndyk  w postępowaniu upadłościowym Adama Johaniuka

OBWIESZCZENIE O PRZETARGU Syndyk  w postępowaniu upadłościowym Adama Johaniuka , osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej   , sygn. akt  X GUp  222/17  ogłasza  pisemny przetarg ofertowy na sprzedaż prawa własności   nieruchomości gruntowej niezabudowanej ,stanowiącej działkę o numerze ewidencyjnym 60/3 o pow. [...]

Przetarg syndyka na sprzedaż wierzytelności

Syndyk oferuje do sprzedaży z wolnej ręki wierzytelność Upadłego Radość Sp. z o.o. wobec osoby fizycznej z nieprawomocnym wyrokiem , szczegółowo opisaną w opinii biegłego sądowego z dnia 27.07.2018 za cenę nie niższą niż 30 000 zł. ( słownie : trzydzieści [...]

Umorzenia długów w nowych przepisach Prawa Upadłościowego i Naprawczego

Ogłoszenie upadłości w nowych przepisach obejmie jednakowo osoby fizyczne nieprowadzące działalności gospodarczej jak i przedsiębiorców. Po ogłoszeniu przez Sąd upadłości osoby fizycznej – konsumenta lub przedsiębiorcy, oszacowania masy upadłości, sprzedaży majątku masy upadłości i zatwierdzeniu listy wierzytelności zostanie przygotowany Plan [...]