Porady podatkowo prawne dla Twojej firmy

Przetarg upadłościowy na działki w Konary Łęg w gminie Brochów

Przetarg upadłościowy na działki w Konary Łęg w gminie Brochów

OBWIESZCZENIE O PRZETARGU

Syndyk w postępowaniu upadłościowym Jerzego Siemiatyckiego prowadzącego dział. gospodarczą pod firmą George-Pol , sygn. akt X GUp 71/13 ogłasza pisemny przetarg ofertowy na sprzedaż z wolnej ręki poniższych nieruchomości gruntowych, z zatwierdzonym planem zagospodarowania Konary Łęg/ planem zagospodarowania z przeznaczeniem pod budownictwo mieszkaniowe, położonych w miejscowości Konary Łęg, gmina Brochów, powiat sochaczewski, woj. mazowieckie , zbywanych łącznie:

– 502/6- 0,1500 ha, 502/7-0,1500 ha, 502/10- 0,1500 ha, 502/11- 0,1500 ha , 502/15- 0,1500 ha, 502/16 – 0,2001 m2 , 502/20- 0,1660 m2 o łącznej pow. 1,1161 ha opisane w KW PL1O/00044322/7- cena wywoławcza 64.064,00 zł brutto.

-udziały w wysokości 1/2 części we współwłasności nieruchomości gruntowych przeznaczonych na poszerzenie drogi gminnej , składające się z działek ew. nr 502/1, 502/3, 502/17, 502/18 o łącznej pow. 0,6844 ha wymienione w KW nr PL1O/00044223/3, cena wywoławcza 10.364,00zł brutto.

Cena łączna wywoławcza wynosi 74428,00 zł /słownie: siedemdziesiąt cztery tysiące czterysta dwadzieścia osiem złotych brutto/

Oferty pisemne należy przesłać lub składać w zamkniętej kopercie , z dopiskiem „Przetarg nr 2 – Jerzy Siemiatycki ” na adres Kancelarii Doradcy Restrukturyzacyjnego : ul. Kasprowicza 68 lok.52, 01-949 Warszawa w godz. 9-17, pon.-piąt., sygn.akt GUp 71/13, do dnia 23 października 2018 r.

Oferent zobowiązany jest pod rygorem niedopuszczenia do przetargu, najpóźniej na dzień 23 września 2018 r. dokonać wpłaty wadium w wysokości 3.722,00 zł / słownie : trzy tysiące siedemset dwadzieścia dwa złote/ na rachunek bankowy masy upadłości :

Jerzy Siemiatycki w upadłości likwidacyjnej

nr rach. 12 1090 1030 0000 0001 2191 9965

Otwarcie komisyjne złożonych ofert w przetargu odbędzie się w dniu 25 października 2018 r. o godz. 11.00 w siedzibie Kancelarii Doradcy Restrukturyzacyjnego ul.Kasprowicza 68 m 52 .

Syndyk zastrzega sobie prawo odstąpienia od przetargu lub jego unieważnienia bez podania przyczyny.

Szczegółowe warunki sprzedaży, opis i oszacowanie nieruchomości oraz inne informacje na temat przedmiotu sprzedaży dostępne są w Kancelarii Doradcy Restrukturyzacyjnego ul. Kasprowicza 68 lok.52 w Warszawie lub pod nr tel. 605420802, oraz na www.kancelaria-golebiowska.com.pl/przetargi upadłościowe/

warunki przetargu i aukcji grunty Siemiatycki -Konary Łęg 23.10.2018

Ta witryna ukrywa pliki cookies. Korzystając ze strony zgadzasz się na użycie plików cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. dowiedz się więcej

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close