Porady podatkowo prawne dla Twojej firmy

Przetarg syndyka na działki w Wólka Smolana w gminie Brochów

Przetarg syndyka na działki w Wólka Smolana w gminie Brochów

OBWIESZCZENIE O PRZETARGU

Syndyk w postępowaniu upadłościowym Jerzego Siemiatyckiego prowadzącego dział. gospodarczą pod firmą George-Pol , sygn. akt X GUp 71/13 ogłasza pisemny przetarg ofertowy na sprzedaż z wolnej ręki poniższych nieruchomości gruntowych, z zatwierdzonym miejscowym planem zagospodarowania z przeznaczeniem pod budownictwo mieszkaniowe, położonych w miejscowości Wólka Smolana, gmina Brochów, powiat sochaczewski woj. mazowieckie,

o pow. łącznej 12,4528 ha, składającej się z działek o nr:

4/2, 213/2 / dwie działki o pow. 0,5398 ha i 3,8974 ha / 8 zł za 1 m2/ o łącznej pow. 4,4372 ha ,KW PL1O/00044595/1, cena wywoławcza 254.695,00 zł brutto.

– 28/2 – 0,3701 ha, 29/2- 1,5962 ha, 30/2- 0,3722 ha, 214/16- 0,8125 ha, 215/2 – 0,5985 ha o łącznej pow. 3,7495 ha KW PL1O/00044596/8 / cena wywoławcza 215.221,00 zł brutto

– 34/2- 0,4208 ha, 35/4- 0,5268 ha , 215/4-0,8562 ha o łącznej pow. 1,8038 ha, KW PL1O/00044598/2/ cena wywoławcza 103.538,00 zł brutto.

-udziały w wysokości 1/2 części we współwłasności nieruchomości gruntowych przeznaczonych na poszerzenie drogi gminnej , składające się z działek ew. o nr 4/1, 4/3, 28/1, 28/3, 30/1, 30/3, 34/1, 34/3, 38/1, 38/3 o łącznej pow. 0,0404 ha, KW PL1O/00029402/1, cena wywoławcza 676,50 zł brutto,

-udziały w wysokości 1/2 części we współwłasności nieruchomości gruntowych przeznaczonych na poszerzenie drogi gminnej, składające się z działek ew. o nr 29/1, 29/3, 35/3, 35/5, 39/1, 39/3, 39/4, 212/1, 212/4, 213/1, 213/3, 213/5, 214/1, 214/14, 214/15, 215/1, 215/3, 215/5, 216/1, 216/3, 217/1, 217/3 o łącznej pow. 2,4149 ha , KW PL1O/00026472/1, cena wywoławcza 36.223,50 zł brutto,

Cena łączna wywoławcza wynosi 610354,00 zł /słownie: sześćset dziesięć tysięcy trzysta pięćdziesiąt cztery złote brutto /

Oferty pisemne należy przesłać lub składać w zamkniętej kopercie, z dopiskiem „Przetarg nr 1 – Jerzy Siemiatycki ” na adres Kancelarii Doradcy Restrukturyzacyjnego : ul. Kasprowicza 68 lok.52, 01-949 Warszawa w godz. 9-17, pon.-piąt., sygn. akt GUp 71/13, do dnia 23 października 2018.

Oferent zobowiązany jest pod rygorem niedopuszczenia do przetargu , najpóźniej na dzień 23 października 2018 r. dokonać wpłaty wadium w wysokości 30.518,00 zł / słownie: trzydzieści tysięcy pięćset osiemnaście złotych/ na rachunek bankowy masy upadłości :

Jerzy Siemiatycki w upadłości likwidacyjnej 

nr rach. 12 1090 1030 0000 0001 2191 9965

Otwarcie komisyjne złożonych ofert w przetargu odbędzie się w dniu 25 października 2018 r. o godz. 10.00 w siedzibie Kancelarii Doradcy Restrukturyzacyjnego ul.Kasprowicza 68 m 52 .

Syndyk zastrzega sobie prawo odstąpienia od przetargu lub jego unieważnienia bez podania przyczyny.

Szczegółowe warunki sprzedaży, opis i oszacowanie nieruchomości oraz inne informacje na temat przedmiotu sprzedaży dostępne są w Kancelarii Doradcy Restrukturyzacyjnego ul. Kasprowicza 68 lok.52 w Warszawie lub pod nr tel.605420802, oraz na www.kancelaria-golebiowska.com.pl/przetargi upadłościowe/

warunki przetargu i aukcji grunty Siemiatycki – Wólka Smolana 23.10.2018

Działki gmina Brochów 1

Ta witryna ukrywa pliki cookies. Korzystając ze strony zgadzasz się na użycie plików cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. dowiedz się więcej

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close