Porady podatkowo prawne dla Twojej firmy

Przetarg upadłościowy – Skwierzyna działka z budynkami produkcyjnymi

Przetarg upadłościowy – Skwierzyna działka z budynkami produkcyjnymi

OBWIESZCZENIE O PRZETARGU

Syndyk w postępowaniu upadłościowym Zbigniewa Strzemieckiego, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej , sygn. akt X GUp 143/18 ogłasza pisemny przetarg ofertowy na sprzedaż:

prawa wieczystego użytkowania nieruchomości gruntowej zabudowanej budynkami poprodukcyjnymi , położonej w Skwierzynie , powiat międzyrzecki , woj. lubuskie , stanowiącej działki nr ew. 273/3 i 278/2 , o powierzchni łącznej 8 330 m2, dla której Sąd Rejonowy w Międzyrzeczu V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze GW1M/00037445/9.

Cena wywoławcza : 515 000,00 zł (słownie: pięćset piętnaście tysięcy złotych)

Oferty pisemne należy składać w nieprzekraczającym terminie do dnia 10 października 2018 r. na adres : Sąd Rejonowy dla m.st.Warszawy w Warszawie X Wydział Gospodarczy ds. upadłościowych i restrukturyzacyjnych ul.Czerniakowska 100A , 00-454 Warszawa , z dopiskiem oferta przetargowa , sygn. akt X GUp 143/18.

Otwarcie i rozpoznanie ofert nastąpi na posiedzeniu jawnym w dniu 15 października 2018 r. o godz. 12.00 w siedzibie Sądu Rejonowego dla m.st.Warszawy w Warszawie X Wydział Gospodarczy ds. upadłościowych i restrukturyzacyjnych ul.Czerniakowska 100A , sala nr 14.

Oferent zobowiązany jest pod rygorem niedopuszczenia do przetargu , najpóźniej do dnia 10 października 2018 r. dokonać wpłaty wadium w wysokości 25.750 zł zł (słownie: dwadzieścia pięć tysięcy siedemset pięćdziesiąt złotych) na rachunek bankowy masy upadłości :

Zbigniew Strzemiecki w upadłości

nr rach. 88 1090 1014 0000 0001 3593 5604

Szczegółowe warunki przetargu i aukcji, zatwierdzone postanowieniem Sądu z dnia 1 sierpnia 2018 r. , opis i oszacowanie nieruchomości oraz inne informacje na temat przedmiotu sprzedaży dostępne są w sekretariacie w Kancelarii Doradcy Restrukturyzacyjnego ul. Kasprowicza 68 lok.52 w Warszawie w godz. 9.00 – 17.00 pon.- piąt. lub pod nr tel. 605 420 802, na stronie www.kancelaria-golebiowska.com.pl .

Skwierzyna dz Skwierzyna foto Skwierzyna sat.

 

Ta witryna ukrywa pliki cookies. Korzystając ze strony zgadzasz się na użycie plików cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. dowiedz się więcej

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close