Porady podatkowo prawne dla Twojej firmy

Przetarg na działki w powiecie sochaczewskim

Przetarg na działki w powiecie sochaczewskim

OBWIESZCZENIE O PRZETARGU

Syndyk w postępowaniu upadłościowym Jerzego Siemiatyckiego prowadzącego dział. gospodarczą pod firmą George-Pol , sygn. akt X GUp 71/13 ogłasza pisemny przetarg ofertowy na sprzedaż z wolnej ręki w całości poniższych nieruchomości gruntowych , z zatwierdzonym miejscowym planem zagospodarowania z przeznaczeniem pod budownictwo mieszkaniowe , położonych w miejscowościach :

w Wólce Smolanej, gmina Brochów, powiat sochaczewski, woj, mazowieckie , o pow. łącznej 13,5890 ha , składającej się z działek o nr:

– 214/7, 214/8,  dwie działki po 0,1623 ha , o łącznej pow. 0,3246 ha , KW PL1O/00044334/4 , cena wywoławcza 18.632,00 zł brutto.

4/2 , 213/2 / dwie działki o pow. 0,5398 ha i 3,8974 ha / 8 zł za 1 m2/ o łącznej pow. 4,4372 ha ,KW PL1O/00044595/1, cena wywoławcza 254.695,00 zł brutto.

– 28/2 – 0,3701 ha, 29/2- 1,5962 ha, 30/2- 0,3722 ha, 214/16- 0,8125 ha, 215/2 – 0,5985 ha o łącznej pow. 3,7495 ha KW PL1O/00044596/8 / cena wywoławcza 215.221,00 zł brutto

– 214/9 , 214/10 dwie działki po 0,1623 ha o łącznej pow. 0,3246 ha , KW PL1O/00044597/5, cena wywoławcza 18.632,00 zł brutto,

– 34/2- 0,4208 ha, 35/4- 0,5268 ha , 215/4-0,8562 ha o łącznej pow. 1,8038 ha , KW PL1O/00044598/2/ cena wywoławcza 103.538,00 zł brutto.

– 214/11, 214/12 po 1623 m2 , 214/13 – 0,1624 ha o łącznej pow. 0,4870 ha , KW PL1O/00044599/9, cena wywoławcza 27.954,00 zł brutto.

-udziały w wysokości 1/2 części we współwłasności nieruchomości gruntowych przeznaczonych na poszerzenie drogi gminnej , składające się z działek ew. o nr 4/1, 4/3, 28/1, 28/3, 30/1, 30/3, 34/1, 34/3, 38/1, 38/3 o łącznej pow. 0,0404 ha , KW PL1O/00029402/1, cena wywoławcza 676,50 zł brutto,

-udziały w wysokości 1/2 części we współwłasności nieruchomości gruntowych przeznaczonych na poszerzenie drogi gminnej , składające się z działek ew. o nr 29/1, 29/3, 35/3, 35/5, 39/1, 39/3, 39/4, 212/1, 212/4, 213/1, 213/3, 213/5, 214/1, 214/14, 214/15, 215/1, 215/3, 215/5, 216/1, 216/3, 217/1, 217/3 o łącznej pow. 2,4149 ha , KW PL1O/00026472/1, cena wywoławcza 36.223,50 zł brutto,

w Konarach Łęg, gmina Brochów , powiat sochaczewski , woj. mazowieckie, o pow. łącznej 1,8005 ha składającej się z działek o nr:

– 502/6- 0,1500 ha, 502/7-0,1500 ha, 502/10- 0,1500 ha, 502/11- 0,1500 ha , 502/15- 0,1500 ha, 502/16 – 0,2001 m2 , 502/20- 0,1660 m2 o pow. 1,1161 ha opisane w KW PL1O/00044322/7 – cena wywoławcza 64.064,00 zł brutto.

-udziały w wysokości 1/2 części we współwłasności nieruchomości gruntowych przeznaczonych na poszerzenie drogi gminnej , składające się z działek ew. nr 502/1, 502/3, 502/17, 502/18 o łącznej pow. 0,6844 ha , KW nr PL1O/00044223/3, cena wywoławcza 10.364,00zł brutto.

Cena łączna wywoławcza wynosi 750.000,00 zł /słownie: siedemset pięćdziesiąt tysięcy złotych/

Oferty pisemne należy przesłać lub składać w zamkniętej kopercie , z dopiskiem „Przetarg – Jerzy Siemiatycki ” na adres Kancelarii Doradcy Restrukturyzacyjnego : ul. Kasprowicza 68 lok.52, 01-949 Warszawa w godz. 9-17 ,pon.-piąt. , sygn.akt GUp 71/13, do dnia 17 sierpnia 2018 r.

Oferent zobowiązany jest pod rygorem niedopuszczenia do przetargu , najpóźniej na dzień 17 sierpnia 2018 r. dokonać wpłaty wadium w wysokości 37.500,00 zł / słownie : trzydzieści siedem tysięcy pięćset złotych/ na rachunek bankowy masy upadłości :

Jerzy Siemiatycki w upadłości likwidacyjnej

nr rach. 12 1090 1030 0000 0001 2191 9965

Otwarcie komisyjne złożonych ofert w przetargu odbędzie się w dniu 22 sierpnia 2018 r. o godz. 10.00 w siedzibie Kancelarii Doradcy Restrukturyzacyjnego ul.Kasprowicza 68 m 52 .

Syndyk zastrzega sobie prawo odstąpienia od przetargu lub jego unieważnienia bez podania przyczyny.

Szczegółowe warunki sprzedaży , opis i oszacowanie nieruchomości oraz inne informacje na temat przedmiotu sprzedaży dostępne są w Kancelarii Doradcy Restrukturyzacyjnego ul. Kasprowicza 68 lok.52 w Warszawie lub pod nr tel. 605 420 802, oraz na www.kancelaria-golebiowska.com.pl / przetargi upadłościowe/

Warunki przetargu:  http://kancelaria-golebiowska.com.pl/2018/08/02/warunki-przetargu-na-sprzedaz-nieruchomosci-polozonych-na-terenie-miejscowosci-wolka-smolana-i-konary-leg-gmina-brochow/

Konary Łęg mapa

Działki gmina Brochów 2 Działki gmina Brochów 1

Ta witryna ukrywa pliki cookies. Korzystając ze strony zgadzasz się na użycie plików cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. dowiedz się więcej

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close