Porady podatkowo prawne dla Twojej firmy

Jak dochodzić odsetek za okres po ogłoszeniu upadłości?

Jak dochodzić odsetek za okres po ogłoszeniu upadłości?

Prawo upadłościowe z dnia 28 lutego 2003 r , przewiduje możliwość zgłoszenia sędziemu komisarzowi wierzytelności w celu ustalenia i ewentualnego zaspokojenia ich z masy upadłości.

Art. 92 Prawa Upadłościowego mówi, że z masy upadłości mogą być zaspokojone odsetki od wierzytelności, za okres do dnia ogłoszenia upadłości. Zobowiązania pieniężne upadłego, których termin płatności świadczenia jeszcze nie nastąpił, stają się wymagalne z dniem ogłoszenia upadłości. Ponadto zobowiązania majątkowe niepieniężne zmieniają się z dniem ogłoszenia upadłości na zobowiązania pieniężne i z tym dniem stają się płatne. Zaspokajane mają być jedynie odsetki należne od upadłego do momentu upadłości. Z normy zawartej w art. 92 ust.1 p.u. Wynika, że odsetki należne za okres po ogłoszeniu upadłości mogą zostać zaspokajane z innego niż masa upadłości mienia upadłego.

Upadłość dłużnika nie stanowi przeszkody w dalszym naliczaniu odsetek

Kodeks cywilny określa, że wierzyciel może żądać odsetek za czas opóźnienia, chociażby nie poniósł żadnej szkody i chociażby opóźnienie było następstwem okoliczności, za które dłużnik odpowiedzialności nie ponosi. Upadłość dłużnika nie stanowi przeszkody w dalszym naliczaniu odsetek. Powstanie stanu niewypłacalności dłużnika nie stanowi okoliczność zwalniających z zapłaty należnych odsetek wierzycielom przypadających za czas po wydaniu postanowienia o upadłości . Pomimo ogłoszenia upadłości odsetki ustawowe nalicza się w stosunku do upadłego również za okres po dniu ogłoszenia upadłości ale nie podlegają one zaspokojeniu z masy upadłości oraz w trybie przewidzianym dla zgłoszenia wierzytelności do masy upadłości.

Jak dochodzić odsetek od upadłego za okres po ogłoszeniu upadłości

Roszczenia o odsetki za okres po ogłoszeniu upadłości można więc dochodzić przeciwko upadłemu w drodze powództwa, ale nie może go dochodzić w trybie zgłoszenia wierzytelności i zaspokojenia funduszów masy upadłości.

Wątpliwości budziła jednak kwestia, czy powództwo w takim przedmiocie może zostać wszczęte jeszcze w trakcie trwania toczącego się postępowania upadłościowego.

Uchwałą z 7 kwietnia 2016 r. Sąd Najwyższy uznał, że z uwagi na konieczność podjęcia przez wierzyciela działań zapobiegających ewentualnemu przedawnieniu. Zgłoszenie wierzytelności w zakresie należności głównej, od której odsetki zostały naliczone, nie spowoduje przerwania biegu przedawnienia w zakresie odsetek naliczonych po dniu ogłoszenia upadłości.

Pozostaje jedynie pytanie o sens wytaczania powództwa o odsetki po ogłoszeniu upadłości. Pozew taki ma rację bytu jedynie w sytuacji, kiedy wiemy, że po zaspokojeniu wszystkich wierzycieli upadłego majątek upadłego będzie pozwalał na skuteczną egzekucję.

Ta witryna ukrywa pliki cookies. Korzystając ze strony zgadzasz się na użycie plików cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. dowiedz się więcej

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close