Porady podatkowo prawne dla Twojej firmy

Przetarg na sprzedaż zabudowanej nieruchomości gruntowej w gminie Dwikozy powiat sandomierski

Przetarg na sprzedaż zabudowanej nieruchomości gruntowej w gminie Dwikozy powiat sandomierski

przetarg nieaktualny

OBWIESZCZENIE O PRZETARGU

Syndyk w postępowaniu upadłościowym Anity Danielskiej / wcześniej Czaja/ , osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej , sygn. akt X GUp 364/17 ogłasza pisemny przetarg ofertowy na sprzedaż: prawa własności nieruchomości gruntowej stanowiącej działkę o numerze ewidencyjnym 340 o pow. 3 100 m kw. , zabudowanej budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym w stanie surowym, o pow. użytkowej 158,90 m. kw. , położonej w miejscowości Gierlachów na terenie gminy Dwikozy, w powiecie sandomierskim, woj. świętokrzyskie, dla którego Sąd Rejonowy w Sandomierzu V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą KWI1S/00021311/9 za cenę nie niższą, niż 228 000,00 zł ( słownie: dwieście dwadzieścia osiem tysięcy złotych).

Oferty pisemne należy składać w nieprzekraczającym terminie do dnia 29 czerwca 2018 r. na adres : Kancelaria Doradcy Restrukturyzacyjnego ul.Kasprowicza 68 lok. 52 ,01-949 Warszawa, z dopiskiem Oferta przetargowa w postępowaniu upadłościowym Anity Danielskiej / dawniej Czaja/.

Otwarcie i rozpoznanie ofert nastąpi na posiedzeniu jawnym w dniu 4 lipca 2018 r. o godz. 10.00 , w Kancelarii Doradcy Restrukturyzacyjnego ul.Kasprowicza 68 lok. 52 , 01-949 Warszawa, III p.

Oferent zobowiązany jest pod rygorem niedopuszczenia do przetargu, najpóźniej do dnia 29 czerwca 2018 r. dokonać wpłaty wadium w wysokości 11 400,00 zł (słownie: jedenaście tysięcy czterysta złotych) na rachunek bankowy masy upadłości :

Anita Czaja / obecnie Danielska/ w upadłości

nr rach. 38 1090 2590 0000 0001 3465 8108

Szczegółowe warunki przetargu i aukcji , opis i oszacowanie nieruchomości oraz inne informacje na temat przedmiotu sprzedaży dostępne są w Kancelarii Doradcy Restrukturyzacyjnego ul. Kasprowicza 68 lok.52 w Warszawie w godz. 9.00 – 17.00 pon.- piąt. lub pod nr tel. 605 420 802, na stronie www.kancelaria-golebiowska.com .

Gierlachów operat szacunkowy nieruchomości

Postanowienie o sprzedaży w postępowaniu upadłościowym Anity Danielskiej

Warunki przetargu i aukcji Anity Czaja 228 000

Gierlachów dom

Gierlachów gm

Ta witryna ukrywa pliki cookies. Korzystając ze strony zgadzasz się na użycie plików cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. dowiedz się więcej

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close