Porady podatkowo prawne dla Twojej firmy

Przetarg na działkę z budynkiem jednorodzinnym w stanie surowym w miejscowości Przetarg na działkę z budynkiem , w powiecie sandomierskim

Przetarg na działkę z budynkiem jednorodzinnym w stanie surowym w miejscowości Przetarg na działkę z budynkiem , w powiecie sandomierskim

przetarg nieaktualny

OBWIESZCZENIE O PRZETARGU

Syndyk w postępowaniu upadłościowym Anity Danielskiej / wcześniej Czaja/ , osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej , sygn. akt X GUp 364/17 ogłasza pisemny przetarg ofertowy na sprzedaż:

prawa własności nieruchomości gruntowej stanowiącej działkę o numerze ewidencyjnym 340 o pow. 3 100 m kw. , zabudowanej budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym w stanie surowym , o pow. użytkowej 158,90 m. kw. , położonej w miejscowości Gierlachów na terenie gminy Dwikozy , w powiecie sandomierskim , woj. świętokrzyskie , dla którego Sąd Rejonowy w Sandomierzu V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą KWI1S/00021311/9 za cenę nie niższą , niż 285 000,00 zł ( słownie: dwieście osiemdziesiąt pięć tysięcy złotych).

Oferty pisemne należy składać w nieprzekraczającym terminie do dnia 22 lutego 2018 r. na adres : Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie X Wydział Gospodarczy dla spraw upadłościowych i restrukturyzacyjnych ul. Czerniakowska 100A , 00-454 Warszawa, z dopiskiem Oferta przetargowa w postępowaniu upadłościowym Anity Czaja.

Otwarcie i rozpoznanie ofert nastąpi na posiedzeniu jawnym w dniu 28 lutego 2018 r. o godz. 12.20 , w budynku Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy w Warszawie X Wydział Gospodarczy dla spraw upadłościowych i restrukturyzacyjnych ul. Czerniakowska 100A , 00-454 Warszawa w sali 14.

Oferent zobowiązany jest pod rygorem niedopuszczenia do przetargu , najpóźniej do dnia 22 lutego 2018 r. dokonać wpłaty wadium w wysokości 14.250,00 zł (słownie: czternaście tysięcy dwieście pięćdziesiąt złotych) na rachunek bankowy masy upadłości :

Anita Czaja / obecnie Danielska/ w upadłości

nr rach. 38 1090 2590 0000 0001 3465 8108

Szczegółowe warunki przetargu i aukcji , na podst. art. 320 pkt.1 w zw. z art. 491 /2/ ust.1 ustawy z dnia 28.02.2003 prawo upadłościowe , zatwierdzone postanowieniem Sądu z dnia 25 grudnia 2017 r. , opis i oszacowanie nieruchomości oraz inne informacje na temat przedmiotu sprzedaży dostępne są w Kancelarii Doradcy Restrukturyzacyjnego ul. Kasprowicza 68 lok.52 w Warszawie w godz. 9.00 – 17.00 pon.- piąt. lub pod nr tel. 605 420 802, na stronie www.kancelaria-golebiowska.com . oraz w aktach sprawy sygn. akt X GUp 364/17.

Gierlachów gmGierlachów domDziałka 340 GierlachówDwikozy

Ta witryna ukrywa pliki cookies. Korzystając ze strony zgadzasz się na użycie plików cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. dowiedz się więcej

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close