Porady podatkowo prawne dla Twojej firmy

Ulga prorodzinna, ulga na dzieci w PIT za 2017

Ulga prorodzinna, ulga na dzieci w PIT za 2017

Kto może skorzystać z ulgi prorodzinnej?

Odliczenie na dzieci przysługuje rodzicom sprawującym władzę rodzicielską, a także opiekunom prawnym dziecka (jednak tylko w wypadku, gdy dziecko z nimi zamieszkuje) oraz, jeśli żyje ono w rodzinie zastępczej – rodzicom zastępczym. Z odliczenia nie mogą korzystać rodzice pozbawieni władzy rodzicielskiej.

Prawo do odliczenia oraz wysokość tego odliczenia wynika z tego, czy rodzic lub opiekun:

pozostaje w związku małżeńskim czy nie,

wychowuje jedno, dwoje czy troje lub więcej dzieci,

osiąga wysokie wynagrodzenie, czy też nie zarabia aż tak dobrze,

posiada oskładkowane umowy, z których uzyskuje wynagrodzenie, czy też nie płaci składek ZUS i zdrowotnych lub są one niskie.

Wykorzystany limit odliczenia – ulga do zwrotu

W rozliczeniu podatkowym za rok 2017 możliwe jest nie tylko odliczenie ulgi od podatku – istnieje także możliwość zwrotu niewykorzystanej ulgi, jeśli zbyt niskie zarobki nie pozwoliły podatnikowi na skorzystanie z tego odliczenia

W deklaracjach składanych w roku 2018 (za 2017 r.) wniosek składa się w deklaracjach PIT-37 lub PIT-36. Wniosek o zwrot dotyczy okresu od 2014 r.

Wniosek o zwrot niewykorzystanej kwoty ulgi na dziecko dotyczyć może wyłącznie kwoty, która nie przekracza sumy:

składek ZUS (rozliczanych przez podatnika w zeznaniu podatkowym),

składek zdrowotnych (rozliczanych przez podatnika w zeznaniu podatkowym).

Jeżeli podatnik nie płaci składek ZUS lub zdrowotnych lub też nie są one pobierane przez płatnika – zwrot ulgi nie będzie możliwy.

Jaka jest wysokość odliczenia na dziecko?

Wysokość ulgi na dzieci zależy od liczby posiadanych dzieci i przysługuje obojgu małżonkom łącznie:

  • jedno dziecko – miesięczna ulga wynosi 92,67 zł (ulga roczna to 1112,04 zł), jeśli dochód roczny jednego rodzica nie przekroczył 56 000 zł a łącznie obojga rodziców (opiekunów) 112 000 zł.
  • dwoje dzieci – miesięczna ulga wynosi tak sami po 92,67 zł na każde dziecko (roczna ulga na dwójkę dzieci to 2224,08 zł). Dochody rodziców nie mają wpływu na prawo do ulgi.
  • troje dzieci – miesięczna ulga na pierwsze i drugie dziecko wynosi po 92,67 zł a na trzecie dziecko 166,67 (roczna ulga na trójkę dzieci wynosi 4224,12). Dochody rodziców nie mają wpływu na prawo do ulgi.
  • czworo lub więcej dzieci – miesięczna ulga na pierwszą dwójkę dzieci wynosi po 92,67 zł, na trzecie dziecko – 166,67 a na czwarte i każde kolejne dziecko – po 225 zł ( roczna ulga na czworo dzieci wynosi 6924,12 zł). Dochody rodziców nie mają wpływu na prawo do ulgi.

Rozliczenie zmieniają się gdy w trakcie roku zmienia się sytuacja rodzinna, dziecko kończy 18 lub 25 r.ż. (gdy uczy się lub studiuje), zmienia stan cywilny, dziecko osiąga niektóre własne dochody.

Z ulgi korzystamy wypełniając załącznik PIT/O oraz odpowiednią główną deklarację podatkową (PIT-36, PIT-37). Ulgę odliczamy od podatku, a nie od dochodu.

W zeznaniu podatnik podać musi liczbę dzieci i ich numery PESEL, a w przypadku braku tych numerów – imiona, nazwiska oraz daty urodzenia dzieci. Na żądanie organów podatkowych lub organów kontroli skarbowej podatnik jest obowiązany przedstawić zaświadczenia, oświadczenia oraz inne dowody niezbędne do ustalenia prawa do odliczenia, w szczególności:

odpis aktu urodzenia dziecka;

zaświadczenie sądu rodzinnego o ustaleniu opiekuna prawnego dziecka;

odpis orzeczenia sądu o ustaleniu rodziny zastępczej lub umowę zawartą między rodziną zastępczą a starostą;

zaświadczenie o uczęszczaniu pełnoletniego dziecka do szkoły.

Dokumentów nie przekazuje się łącznie z zeznaniem podatkowym. W danym roku podatnik ma w deklaracji wpisać tylko ilość posiadanych dzieci. Dokumenty przekazać należy wyłącznie na żądanie organu kontrolującego.

Aby uzyskać pomoc w przygotowaniu PIT za rok 2017 zapraszamy do naszej Kancelarii.

Ta witryna ukrywa pliki cookies. Korzystając ze strony zgadzasz się na użycie plików cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. dowiedz się więcej

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close