Porady podatkowo prawne dla Twojej firmy

Syndyk sprzeda działki w gminie Brochów

Syndyk sprzeda działki w gminie Brochów

Aktualny przetarg na

http://kancelaria-golebiowska.com.pl/2017/07/10/przetarg-na-dzialki-inwestycyjne-gmina-brochow/

Syndyk sprzeda z wolnej ręki wchodzące w skład masy upadłości Jerzego Siemiatyckiego prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą GEoRGE-Pol Jerzy Siemiatycki w upadłości likwidacyjnej w Warszawie:

 • a) nieruchomości gruntowej, położonej w Wólce Smolanej, gmina Brochów, powiat sochaczewski, województwo mazowieckie, składającej się z działek o numerach 214/7,214/8, o łącznej powierzchni 0,3246 ha, dla której prowadzona jest księga wieczysta PL1O/0004433414, za cenę łączną nie niższą niż 32.460 zł (trzydzieści dwa tysiące czterysta sześćdziesiąt złotych) brutto,

 • b) nieruchomości gruntowej, położonej w Wólce Smolanej, gmina Brochów, powiat sochaczewski, województwo mazowieckie, składającej się z działek o numerach 4/2, 2l3/2, o łącznej powierzchni 4,4372 ha, dla której prowadzona jest księga wieczysta PL1O/000 44555/l, za cenę łączną nie niższą nic 365.772 zł (trzysta sześćdziesiąt pięć tysięcy siedemset siedemdziesiąt dwa złote) brutto, c) nieruchomości gruntowej, położonej w Wólce Smolanej, gmina Brochów, powiat sochaczewski, województwo mazowieckie, składającej się z działek o numerach 28/2, 29/2, 30/2,- 214/6, 215/2, o łącznej powierzchni 3,7495 ha, dla której prowadzona jest księga wieczysta o nr KW PL1O/00044596/8, Za cenę łącznie nie niższą niż 326 776 i (trzysta dwadzieścia sześć tysięcy siedemset siedemdziesiąt sześć złotych) brutto,

 • d) nieruchomości gruntowej, położonej w Wólce Smolanej, gmina Brochów, powiat sochaczewski, województwo mazowieckie, składającej się z działek o numerach 2l4/9,214/10, o łącznej powierzchni 0,3264 ha, dla której prowadzona jest księga wieczysta o nr KW PL1O/0004597/5, za cenę łączną nie niższą niż 32.460 zł (trzydzieści dwa tysiące czterysta sześćdziesiąt złotych) brutto,

 • e) nieruchomości gruntowej, położonej w Wólce Smolanej, gmina Brochów, powiat sochaczewski, województwo mazowieckie, składającej się z działek o numerach 34/2, 35/4,215/4, o łącznej powierzchni 1,8038 ha, dla której prowadzona jest księga wieczysta o nr KW PL1O/000445598/2, za cenę łączną nie niższą niż 163,256 zł (sto sześćdziesiąt trzy tysiące dwieście pięćdziesiąt sześć złotych) brutto,

 • f) nieruchomości gruntowej, położonej w Wólce Smolanej, gmina Brochów, powiat sochaczewski, województwo mazowieckie, składającej się z działek o numerach 2I4/11,2I4/12,2I4/13, o łącznej powierzchni 0,4870 ha, dla której prowadzona jest księga wieczysta o nr KW PL1O/00044599/9, za cenę łączną nie niższą niż 48.700 zł (czterdzieści osiem tysięcy siedemset złotych) brutto,

 • g) nieruchomości gruntowej, położonej w Konarach Łęg, gmina Brochów, powiat sochaczewski, województwo mazowieckie, składającej się z działek o numerach 502/6, 502/7, 502/l0, 502/ll, 502/15, 502/16, 502/20, o łącznej powierzchni 1,1l61 ha, dla której prowadzona jest księga wieczysta KW PL1O/00044322/7, za cenę łączną nie niższą niż 111.610zł (sto jedenaście tysięcy sześćset dziesięć złotych) brutto,

 • h) udziału w wysokości ½ części we własności nieruchomości gruntowej, położonej w Wólce Smolanej, gmina Brochów, powiat sochaczewski, województwo mazowieckie, składającej się z działek o numerach ewidencyjnych 4ll, 4l3,28/l, 28/3, 30/1, 30/3, 34/1, 34/3, 38/1, 38/3, o łącznej powierzchni 0,0456 ha, dla której prowadzona jest księga wieczysta o nr KW PLIO/00029402/1, przeznaczonej na poszerzenie drogi gminnej, za cenę łączną nie niższą niż 2,143,20 zł (dwa tysiące sto czterdzieści trzy złote dwadzieścia groszy) brutto,

 • i) udziału w wysokości ½ części we własności nieruchomości gruntowej, położonej w Wólce Smolanej, gmina Brochów, powiat sochaczewski, województwo mazowieckie, składającej się z działek o numerach ewidencyjnych 29/l, 29/3, 35/3, 35/5, 39/1, 39/3, 39/4, 2l2/l, 2I2/4,2l3/l, 213/3, 2I3/5, 2I4/1, 2l4/l4, 2l4/l5, 215/l, 215/3,215/5,2l6/1,216/3,2l7/l, 2l7/3, o łącznej powierzchni 2,4149 ha, dla której prowadzona jest księga wieczysta o nr KW PLIO/00026472/l, przeznaczonej na poszerzenie drogi gminnej, za cenę łączną nie niższą niż 113.500 zł (sto trzynaście tysięcy pięćset złotych) brutto,

 • j) udział w wysokości ½ części we własności nieruchomości gruntowej, położonej w Konarach Łęg, gmina Brochów, powiat sochaczewski, województwo mazowieckie, składającej się z działek o numerach ewidencyjnych 502/1, 502/3, 502/17, 502/l8, o łącznej powierzchni 0,6844 ha, dla której prowadzona jest księga wieczysta o nr KW PLIO/00044223/3, przeznaczonej na poszerzenie drogi gminnej, za cenę łączną nie niższą niż 32.164,80 zł (trzydzieści dwa tysiące sto sześćdziesiąt cztery złote osiemdziesiąt groszy) brutto,

  Informacje o o nieruchomościach i o warunkach sprzedaży w Biurze Syndyka ul. Kasprowicza 68/52; 01-949 Warszawa (przy stacji Metro Wawrzyszew) tel. 605 420 802

  Działki Wólka Smolna 1Działki gmina Brochów 2Działki gm. Brochów mapa1Działki gmina Brochów 1

Zapisz

Ta witryna ukrywa pliki cookies. Korzystając ze strony zgadzasz się na użycie plików cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. dowiedz się więcej

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close