Porady podatkowo prawne dla Twojej firmy

Więcej składek do zapłacenia za zleceniobiorców od marca 2015

Więcej składek do zapłacenia za zleceniobiorców od marca 2015

Składki na Fundusz Pracy i Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych od umów zlecenie obowiązują także osoby fizyczne niezatrudniające pracowników etatowych. Już składki za marzec 2015 r. za zatrudnionych na podstawie umów cywilnoprawnych należy opłacić w odpowiedniej wysokości.

Gdy zleceniobiorca uzyska przychody stanowiące podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe wynoszące w przeliczeniu na miesiąc minimalne wynagrodzenie,

nie ukończył 55 r. ż. w przypadku kobiet lub 60 r. ż. w przypadku mężczyzn podlega obowiązkowo ubezpieczeniu emerytalnemu i rentowemu.

Obowiązek opłacania składek na Fundusz Pracy nie dotyczy, jak dotychczas, osób świadczących pracę na podstawie umowy uaktywniającej ( tzn. opieki nad dziećmi do lat 3).

Zwolnienie z obowiązku opłacania składek na FP i FGŚP, o którym mowa w art. 104 a, art.104 b ust. 1 oraz art. 104 c ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy oraz w art. 9 a, art. 9 b ust. 1 oraz art. 9 c ustawy o ochronie roszczeń pracowniczych w razie niewypłacalności pracodawcy, dotyczy kwot stanowiących podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe, wypłaconych (postawionych do dyspozycji) w okresie przysługującego zwolnienia.

Rozliczenie składek za okres od kwietnia 2014 do lutego 2015 nie będzie kwestionowane o ile dokonane zostało z zastosowaniem w/w zasady.

Ta witryna ukrywa pliki cookies. Korzystając ze strony zgadzasz się na użycie plików cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. dowiedz się więcej

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close