Porady podatkowo prawne dla Twojej firmy

Nowe zwolnienia podatkowe w PIT od 2015 roku

Nowe zwolnienia podatkowe w PIT od 2015 roku

Od 01.01.2015 r. wchodzi w życie wiele zmian w zakresie zwolnień przedmiotowych w podatku dochodowym od osób fizycznych. Warto je poznać planując dochody w roku 2015.

1. Rozszerzono zakres zwolnienia z opodatkowania odszkodowań i zadośćuczynienia otrzymywanego na podstawie przepisów ustaw i aktów wykonawczych do ustaw o normatywne źródła prawa pracy, o których mowa w art. 9 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (Dz. U. z 1998 r. Nr 21, poz. 94, z p. zm.) – art. 21 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 26.07.1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz.U. z 2012 r. poz. 361 z p.zm.).

2. Dodano zwolnienie od podatku dochodowego kwot otrzymanych na podstawie ustawy o skardze na naruszenie prawa strony do rozpoznania sprawy w postępowaniu przygotowawczym prowadzonym lub nadzorowanym przez prokuratora i postępowaniu sądowym bez nieuzasadnionej zwłoki – art. 21 ust. 1 pkt 3e ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

3. Rozszerzono zwolnienie zawarte w art. 21 ust. 1 pkt 49 ustawy o świadczenia mieszkaniowe otrzymywane przez żołnierzy zawodowych na podstawie art. 21 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 22.06.995 r. o zakwaterowaniu Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2010 r. Nr 206, poz.1367, z p. zm.) – dodano lit. b w pkt 49.

4. rozszerzono zwolnienie zawarte w art. 21 ust. 1 pkt 68 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych o nagrody związane ze sprzedażą premiową usług.

Ulga z tytułu wychowywania dzieci 2014 / 2015

1. Dodano zwolnienie od podatku dochodowego dodatku energetycznego otrzymanego przez odbiorcę wrażliwego energii elektrycznej w rozumieniu przepisów ustawy z 10.04.997 r. – Prawo energetyczne (Dz. U. z 2012 r. poz. 1059, z późn. zm.); art. 21 ust. 1 pkt 97a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

2. Dodano zwolnienie od podatku dochodowego wynagrodzenia otrzymanego za ustanowienie służebności przesyłu, o którym mowa w przepisach prawa cywilnego – art. 21 ust. 1 pkt 120a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Limity ulg i odliczeń w PIT 2014 / 2015

1. Dodano zwolnienie z opodatkowania wartości świadczenia otrzymanego przez pracownika z tytułu organizowanego przez pracodawcę dowozu pracowników autobusem w rozumieniu art. 2 pkt 41 ustawy z dnia 20.06.1997 r. – Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2012 r. poz. 1137, z p. zm.) – art. 21 ust. 1 pkt 14a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

2.Dodano zwolnienie z opodatkowania wartości nieodpłatnego świadczenia z tytułu pomocy prawnej udzielonej osobie uprawnionej i pobierającej świadczenie z pomocy społecznej lub zasiłek rodzinny, przyznane w formie decyzji administracyjnej na zasadach określonych odpowiednio w przepisach o pomocy społecznej oraz w przepisach o świadczeniach rodzinnych.

3. Dodano zwolnienie z opodatkowania kwoty określonej zgodnie z art. 27f ust. 8–10 ustawy, tj. zwrotu niewykorzystanej kwoty ulgi na dzieci.

  1. Wprowadzono zwolnienie od podatku dochodowego od osób fizycznych ( art. 21 ust. 1 ustawy o PIT dodano pkt 141) opłat za wydanie duplikatu Karty Dużej Rodziny członkowi rodziny wielodzietnej na podstawie ustawy o Karcie Dużej Rodziny.

Zmiany w zakresie zwolnień przedmiotowych wprowadzono ustawami:

  1. Ustawą z dnia 29.08.2014 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1328 i 1478):
  2. Ustawą z dnia 07.11.2014 r. o ułatwieniu wykonywania działalności gospodarczej (Dz. U. poz. 1662);
  3. Ustawą z dnia 23.10.2014 r. zmieniającą ustawę o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1644);
  4. Ustawą z dnia 05.12.2014 r. o Karcie Dużej Rodziny (Dz. U. z 2014 r. poz. 1863)

Ta witryna ukrywa pliki cookies. Korzystając ze strony zgadzasz się na użycie plików cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. dowiedz się więcej

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close