Porady podatkowo prawne dla Twojej firmy

Opłaty za korzystanie ze środowiska.

Opłaty za korzystanie ze środowiska.

Pamiętaj przedsiębiorco !!!

Zgodnie z ustawą z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. Z 2013 r. poz.1232) każdy przedsiębiorca ma obowiązek przedkładania marszałkowi województwa wykazów zawierających informacje i dane o zakresie korzystania ze środowiska oraz do wnoszenia opłat za korzystanie ze środowiska. Opłaty za korzystanie ze środowiska stanowią zobowiązanie podatkowe.

Opłatom za korzystanie ze środowiska podlegają:

  • przedsiębiorcy prowadzący działalność gospodarczą,

  • jednostki organizacyjne nie będące przedsiębiorcą w rozumieniu ustawy o swobodzie gospodarczej (np. urzędy, szkoły, stowarzyszenia),

  • osoby fizyczne nie będące podmiotem gospodarczym korzystające ze środowiska w zakresie, w jakim korzystanie ze środowiska wymaga pozwolenia.

Obowiązkom sprawozdawczym i opłatowym podlega korzystanie ze środowiska w zakresie:

  • wprowadzania gazów i pyłów do powietrza,

  • poboru wód podziemnych lub powierzchniowych (z własnego ujęcia),

  • wprowadzania ścieków do wód lub do ziemi,

  • składowania odpadów.

W praktyce oznacza to, że każdy przedsiębiorca, który wprowadza jakąkolwiek emisję np.: posiada jeden samochód służący do prowadzenia działalności, zobowiązany jest do przedłożenia sprawozdania do urzędu marszałkowskiego i wniesienia opłaty. Jeżeli opłata za dany rodzaj korzystania ze środowiska jest niższa niż 800 zł na rok, podmiot jest zobowiązany z obowiązku jej wniesienia.

Ta witryna ukrywa pliki cookies. Korzystając ze strony zgadzasz się na użycie plików cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. dowiedz się więcej

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close