Porady podatkowo prawne dla Twojej firmy

Podwyższenie ulgi na dzieci w rozliczeniu podatkowym za rok 2014

Podwyższenie ulgi na dzieci w rozliczeniu podatkowym za rok 2014

Podwyższenie ulgi na dzieci w rozliczeniu podatkowym za rok 2014

W rozliczeniach podatkowych za rok 2014 podatnicy rozliczający ulgę na trzecie i każde kolejne dziecko będą mogli rozliczyć kwotę podniesioną o 20%. Podpisana przez Prezydenta 24.11.2014 ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz niektórych innych ustaw, zmieniającą zasady rozliczania ulgi prorodzinnej za 2014 rok, wprowadza zmiany w czterech ustawach, tj. w: ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawie Ordynacja podatkowa, ustawie o dochodach jednostek samorządu terytorialnego oraz ustawie o świadczeniach rodzinnych.

Ustawa ma wspierać podatników o niskich dochodach mających na utrzymaniu dzieci oraz zwiększyć kwoty ulgi na dzieci dla podatników wychowujących troje i więcej dzieci.

Poza podwyższeniem o 20% kwoty ulgi przysługującej na trzecie i każde kolejne dziecko ustawa przyznaje dodatkowe wsparcia finansowe w wysokości stanowiącej różnicę między kwotą przysługującego odliczenia, a kwotą odliczoną w zeznaniu podatkowym. Podatnicy wykonujący władzę rodzicielską oraz pełniący funkcję opiekuna prawnego lub rodziny zastępczej w stosunku do trójki i więcej dzieci będą mogli odliczyć za każdy miesiąc sprawowania powyższych funkcji: 92,67 zł odpowiednio na pierwsze i drugie dziecko, 166.67 zł na trzecie dziecko oraz 255 zł na czwarte i każde kolejne dziecko. Jeżeli kwota przysługującego podatnikowi odliczenia będzie wyższa od kwoty odliczonej w rocznym zeznaniu podatkowym, podatnikowi przysługiwać będzie kwota stanowiąca różnicę między określoną w ustawie kwotą odliczenia, a kwotą realnie odliczoną w zeznaniu podatkowym. Kwota, wykazana w zeznaniu rocznym, bądź wynikająca z decyzji podatkowej, będzie traktowana na równi z nadpłatą podatku w rozumieniu ordynacji podatkowej.

Jednocześnie kwota ta nie może przekroczyć łącznej kwoty składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne, które w myśl obowiązujących przepisów podlegają odliczeniu odpowiednio od dochodu i od podatku.

Ustawa dotyczy dochodów uzyskanych od 1 stycznia 2014 r., to znaczy, że kwotę podlegającą zwrotowi będzie można wykazać w zeznaniu podatkowym za 2014 r. Ustawa wchodzi w życie 01.01.2015 r.

Ta witryna ukrywa pliki cookies. Korzystając ze strony zgadzasz się na użycie plików cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. dowiedz się więcej

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close