Porady podatkowo prawne dla Twojej firmy

Urlop wypoczynkowy dla pracownika.

Urlop wypoczynkowy dla pracownika.

Z tytułu wykonywania pracy pracownikom przysługuje prawo do płatnego, corocznego, nieprzerwanego, urlopu wypoczynkowego. Pracownik nie może zrzec się tego prawa. W sytuacji, gdy pracownik podjął pracę po raz pierwszy to uzyskuje prawo do proporcjonalnego urlopu z upływem każdego kolejnego miesiąca pracy, w wymiarze 1/12 wymiaru urlopu za cały rok. Gdy pracownik przepracuje więcej niż rok nabywa kolejne prawa urlopowe:

– jeżeli pracownik jest zatrudniony krócej niż 10 lat nabiera prawa do 20 dni urlopu wypoczynkowego,

– jeżeli pracownik jest zatrudniony co najmniej 10 lat nabiera prawa do 26 dni urlopu wypoczynkowego.

Gdy pracownik jest zatrudniony w niepełnym wymiarze czasu pracy, jego urlop wynosi ilość dni proporcjonalnie do wymiaru jego czasu pracy, przy czym niepełny dzień urlopu zaokrągla się w górę do pełnego dnia.

Aby prawidłowo obliczyć należny urlop wypoczynkowy, do okresu pracy wlicza się (bez sumowania):

– okres nauki w szkole zawodowej – nie więcej jednak niż 3 lata,

– okres nauki w średniej szkole zawodowej – nie więcej jednak niż 5 lat,

– okres nauki w średniej szkole ogólnokształcącej – 4 lata,

– okres nauki w szkole policealnej – 6 lat,

– okres nauki w szkole wyższej – 8 lat,

– wymiar urlopu,

– okres poprzedniego zatrudnienia,

– okres poprzedniego niezakończonego zatrudnienia w części przypadającej przed nawiązaniem drugiego lub kolejnego stosunku pracy.

Jak wyliczyć czas trwania urlopu wypoczynkowego

Ponieważ pracownik ma prawo do samodzielnego decydowania o czasie trwania poszczególnych części przysługującego mu urlopu, ustawodawca wprowadził obowiązek wykorzystania co najmniej jednej części w większym wymiarze, aby urlop spełnił swoją rolę wypoczynkową – norma znajdująca się w Kodeksie Pracy w Art. 162 mówi o 14 dniach kalendarzowych. Inaczej liczy się natomiast wykorzystywane dni urlopu w czasie jego trwania.

Udzielanie urlopu wypoczynkowego należy się w dni, które są dla pracownika dniami roboczymi, zależnie od wewnętrznego grafika pracy.

Jeden dzień urlopu odpowiada 8 godzinom pracy.

Jak oblicza się i kiedy udzielany jest urlop częściowy.

Okres należnego urlopu zależy od przepracowanego okresu pracy.

Gdy w ciągu roku zostaje rozwiązana umowa o pracy pracownikowi przysługuje urlop:

  • w wymiarze proporcjonalnym do okresu przepracowanego w roku ustania stosunku pracy, chyba że wykorzystał urlop w przysługującym mu lub w wyższym wymiarze,
  • u nowego pracodawcy – w wymiarze proporcjonalnym do okresu pozostałego do końca tego roku kalendarzowego – w razie zatrudnienia na czas nie krótszy niż do końca danego roku kalendarzowego,
  • w razie zatrudnienia na czas krótszy niż do końca danego roku kalendarzowego – w wymiarze proporcjonalnym do okresu zatrudnienia w danym roku kalendarzowym.

Jeżeli okres zatrudnienia przypada po nabyciu przez pracownika prawa do urlopu w danym roku kalendarzowym, wymiar urlopu pracownika powracającego do pracy w ciągu tego samego roku kalendarzowego ulega proporcjonalnemu obniżeniu, chyba że przed rozpoczęciem tego okresu pracownik wykorzystał urlop w przysługującym mu lub w wyższym wymiarze.

Pracownikowi, który przed ustaniem stosunku pracy w ciągu roku kalendarzowego wykorzystał urlop w wymiarze wyższym niż przysługujący, u kolejnego pracodawcy przysługuje urlop w odpowiednio niższym wymiarze.

Pracownik, który powraca do pracy u dotychczasowego pracodawcy w ciągu roku kalendarzowego nabiera praw do proporcjonalnego urlopu, po trwającym co najmniej 1 miesiąc okresie:

  • urlopu bezpłatnego,
  • urlopu wychowawczego,
  • odbywania zasadniczej służby wojskowej,
  • tymczasowego aresztowania,
  • odbywania kary pozbawienia wolności,
  • nieusprawiedliwionej nieobecności w pracy.

Jeżeli okres taki przypada po nabyciu przez pracownika prawa do urlopu w danym roku kalendarzowym, wymiar urlopu pracownika powracającego do pracy w ciągu tego samego roku kalendarzowego ulega proporcjonalnemu obniżeniu, chyba że przed rozpoczęciem tego okresu pracownik wykorzystał urlop w przysługującym mu lub w wyższym wymiarze.

Po poradę w sprawie urlopów pracowniczych zapraszamy do naszej Kancelarii.

Ta witryna ukrywa pliki cookies. Korzystając ze strony zgadzasz się na użycie plików cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. dowiedz się więcej

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close